Byggnads Norrbotten

Medlemskrets Älvsbyn 14

Medlemsmöten 2019

Medlemsmöte med mat onsdag 23 oktober kl 18.00
Plats: Trescoronas
Tema: avtalsmotioner
Anmälan SENAST mån 21 okt till Leif 070-2138028
Välkommen!

Medlemsmöte onsdag 22 maj kl 19.00
Tema: avtalsrörelsen 2020
Välkommen
/Leif

Årsmöte fredag 25/1 kl. 18:30
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Plats: Trescorona, bjuder på mat
Priser utlottas
Väl mött!
Ordf. Leif N

Styrelse 2019 för Medlemskrets Älvsbyn
Ordförande:
Leif Nordlund
Mobilnr: 070-213 80 28 
E-post: leifnordlund61@gmail.com

Sekreterare:
Alf Grankvist
Mobilnr: 070-309 82 65
E-post: alf.grankvist@alvsbyn.com

Ledamöter:
Andreas Nordlund
Mobilnr: 070-290 30 36
E-post: andreasnordlund@hotmail.com

Stig Pettersson
Mobilnr: 070-524 05 69
E-post: stig.bmw@hotmail.com

Suppleanter:
Bert-Ove Bergvall
Robert Johansson


Studieombud:
Kretsstyrelse

Ungdomsansvarig:
Andreas Nordlund

Ansvarig ombudsman:
Anna Lutström

Uppdaterad: