Medlemskrets Älvsbyn 14

Nu börjar vi öppna för fysiska, covid-säkra.

Medlemsmöten 2023

Medlemsmöte onsdag 25 oktober kl 18.30
Plats: ABF
Tema: budget/målplan/nomineringar
Välkommen!

Tisdag 20 juni kl 18.30
Plats: Kanis skidbacke
Vi grillar och pratar avtalsrörelse.
Välkommen!

Årsmöte fredag 27 januari kl 18.30
Plats: Trescorona, vi bjuder på mat.
Välkommen!

Styrelse 2023 för Medlemskrets Älvsbyn

Ordförande:
Leif Nordlund
Mobilnr: 070-213 80 28 
E-post: leifnordlund61@gmail.com

Sekreterare:
Alf Grankvist
Mobilnr: 070-309 82 65
E-post: alf.grankvist@alvsbyn.com

Ledamöter:
Andreas Nordlund 
Mobil: 070-290 30 36
E-post: andreasnordlund@hotmail.com

Stig Pettersson
Mobilnr: 070-524 05 69
E-post: stig.bmw@hotmail.com

Magnus Lindmark
Mobil: 073-829 15 79
E-post: maglin84@outlook.com

Suppleanter:
Robert Johansson
Joel Berglund
Alf Grankvist

Studieombud:
Kretsstyrelse

Ungdomsansvarig:
Andreas Nordlund

Ansvarig ombudsman:
Magnus Nyström

Uppdaterad: