Medlemskrets Älvsbyn 14

Nu börjar vi öppna för fysiska, covid-säkra.

Medlemsmöten 2023

Årsmöte fredag 27 januari kl 18.30
Plats: Trescorona, vi bjuder på mat.
Välkommen!

Medlemsmöten 2022

Medlemsmöte torsdag 10 november 18.00 
Plats: Trescoronas
Vi käkar mat och pratar avtalsrörelse mm
Välkommen!

Medlemsmöte tisdag 13 september kl 19.00
Plats: ABF
Vi fikar och skriver avtalsmotioner.
Välkommen!

Medlemsmöte torsdag 9 juni kl 18.30
På ABF.
Info om kongress och avtal.

Medlemsmöte fredag 28 januari kl 18.30
På Trescoronas

Medlemsmöten 2021

Medlemsmöte torsdag 11 november kl 19.00 OBS! NYTT DATUM!
Plats ABF
Tema Budget

Medlemsmöte onsdag 18 augusti kl 19.00
Vi bjuder på smörgåsar och kaffe - och skriver motioner.
Ny lokal: ABF
Välkommen!

Årsmöte onsdag 20 januari kl 19.00
Anmäl dig nedan.

Styrelse 2021 för Medlemskrets Älvsbyn

Ordförande:
Leif Nordlund
Mobilnr: 070-213 80 28 
E-post: leifnordlund61@gmail.com

Sekreterare:
Alf Grankvist
Mobilnr: 070-309 82 65
E-post: alf.grankvist@alvsbyn.com

Ledamöter:
Andreas Nordlund
Mobilnr: 070-290 30 36
E-post: andreasnordlund@hotmail.com

Stig Pettersson
Mobilnr: 070-524 05 69
E-post: stig.bmw@hotmail.com

Suppleanter:
Robert Johansson
Bert-Ove Bergvall

Studieombud:
Kretsstyrelse

Ungdomsansvarig:
Andreas Nordlund

Ansvarig ombudsman:
Magnus Nyström

Uppdaterad: