Byggnads Norrbotten

Medlemskrets Älvsbyn 14

Medlemsmöten 2020

Årsmöte fredag 24 januari kl 18.30
Plats: TresCoronas
Vi bjuder på mat.
Välkommen!
/Leif

 

Styrelse 2020 för Medlemskrets Älvsbyn

Ordförande:
Leif Nordlund
Mobilnr: 070-213 80 28 
E-post: leifnordlund61@gmail.com

Sekreterare:
Alf Grankvist
Mobilnr: 070-309 82 65
E-post: alf.grankvist@alvsbyn.com

Ledamöter:
Andreas Nordlund
Mobilnr: 070-290 30 36
E-post: andreasnordlund@hotmail.com

Stig Pettersson
Mobilnr: 070-524 05 69
E-post: stig.bmw@hotmail.com

Suppleanter:
Robert Johansson

Studieombud:
Kretsstyrelse

Ungdomsansvarig:
Andreas Nordlund

Ansvarig ombudsman:
Anna Lutström

Uppdaterad: