Byggnads Norrbotten
Kiruna september 2019

Kiruna september 2019

Medlemskretsar

Nu försöker vi komma igång med fysiska, covid-säkra, medlemsmöten i vissa medlemskretsar.
Medlemskretsen bestämmer själv om mötet ska ske digitalt eller fysiskt, se information i din medlemskrets.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Anu Jonsson