Två män

Glenn Blom (ordf Boden) på Skördemarknaden med Bengt-Erik Rolfs

Medlemskrets Boden 01

Kungsgatan 40 (gula huset vid coop) OBS - ny adress!!
Telefon: 0921-140 37
Öppet: onsdagar kl. 14-17

Medlemsmöten 2023

Medlemsmöte torsdag 2 november kl 18.00
Plats: Boden-expeditionen
Tema: budget/målplan/nomineringar

Årsmöte tisdag 24 januari kl 18.00
Plats: Boden-expeditionen (Kungsgatan 40)
Vi bjuder på smörgårtårta och fika.
Välkommen!

2023 för Medlemskrets Boden

Ordförande:
Glenn Blom
Mobil: 070-3207021
Epost:glenn.blom.inbyn@gmail.com

Sekreterare:
Åke Eriksson
Mobil: 073-057 79 84
Epost: 56nilsacke@gmail.com

Ledamöter:
Hans Engström
Mobil:070-215 67 86
Epost: -

Sven-Erik Eriksson
Mobil: 070-349 60 15
Epost: svenne.eriksson@hotmail.com

Suppleanter:
Milford Karlsson-Broström

Studieansvarig:
vakant

Ungdomsansvarig:
vakant

Ansvarig ombudsman:
Magnus Nyström
Pernilla Pantze

Uppdaterad: