Två män

Glenn Blom (ordf Boden) på Skördemarknaden med Bengt-Erik Rolfs

Medlemskrets Boden 01

Vi försöker börja komma igång med fysiska träffar i medlemskretsar.
Medlemskretsen bestämmer själv om mötet ska ske digitalt eller fysiskt.

Kungsgatan 40 (gula huset vid coop) OBS - ny adress!!
Telefon: 0921-140 37
Öppet: onsdagar kl. 14-17

Medlemsmöten 2022

Medlemsmöte torsdag 16 juni kl 18.00
Boden-expeditionen
Bjuder på sedvanligt fika

Medlemsmöte tisdag 25 januari kl 18.00
Boden-expeditionen
Årsmöte

Styrelse 2022 för Medlemskrets Boden

Ordförande:
Glenn Blom
Mobil: 070-3207021
Epost:glenn.blom.inbyn@gmail.com

Sekreterare:
Åke Eriksson
Mobil: 073-057 79 84
Epost: 56nilsacke@gmail.com

Ledamöter:
Hans Engström
Mobil:070-215 67 86
Epost:

Sven-Erik Eriksson
Mobil: 070-349 60 15
Epost: svenne.eriksson@hotmail.com

Marcus Lundberg
Mobil: 070-524 32 63
Epost: marcuslundberg365@gmail.com

Joakim Johansson
Mobil: 073-541 42 01
Epost: snickarn69@hotmail.com

Suppleanter:
Per-Olof Pantzare 
Milford Karlsson-Broström
Rickard Viklund

Studieansvarig:
vakant

Ungdomsansvarig:
vakant

Ansvarig ombudsman:
Anna Lutström

Uppdaterad: