Byggnads Norrbotten

Familjedag Haparanda hamn 2017

Fotograf: M Qvist

Medlemskrets Haparanda 05

 

Medlemsmöten 2020

Årsmöte torsdag 23 januari kl 17.00
Plats: BDX-kontoret
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Välkommen!

Styrelse 2020 för medlemskrets Haparanda

Ordförande:
John-Folke Aidanpää
Mobil: 070-660 69 28
Epost: aidanpaa.j.f@gmail.com

Ledamöter:
Lennart Fredriksson
Mobil: 070-662 45 03
Epost: fredriksson.lennart@telia.com

Eero Jussheikki
Mobil: 070-602 42 43
Epost: eeroj@hotmail.com

Henry Jussheikki
Mobil: 070-303 79 28
Epost: 

Lasse Qvist
Mobil: 070-625 13 30

Suppleanter: 
Henrik Karkiainen

Studieombud:
John-Folke Aidanpää

Ungdomsansvarig:
Mikael Qvist

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä

Uppdaterad: