Byggnads Norrbotten

Familjedag Haparanda hamn 2017

Fotograf: M Qvist

Medlemskrets Haparanda 05

 

Medlemsmöten 2019

Familjedag med pimpeltävling 6 april
I Haparandahamn, Nikkala.
Samling kl 10.
Pimpeltävlingen startar 11.00
Välkommen!

Medlemsmöte torsdag 10 januari kl 17.00
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Plats: Lernia-huset (mittemot Colorama)
Välkommen!
ordf Micke

Styrelse 2019 för medlemskrets Haparanda

Ordförande:
John-Folke Aidanpää
Mobil: 070-660 69 28
Epost: aidanpaa.j.f@gmail.com

Ledamöter:
Lennart Fredriksson
Mobil: 070-662 45 03
Epost: fredriksson.lennart@telia.com

Tommy Hietala
Mobil: 073-083 09 59
Epost: mr-tommi@hotmail.com

Henry Jussheikki
Mobil: 070-303 79 28
Epost: 

Lasse Qvist
Mobil: 070-625 13 30

Suppleanter: 
Eero Jussheikki
Henrik Karkiainen

Studieombud:
John-Folke Aidanpää

Ungdomsansvarig:
Morgan Bucht

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä

Uppdaterad: