Byggnads Norrbotten

Familjedag Haparanda hamn 2017

Fotograf: M Qvist

Medlemskrets Haparanda 05

P g a rådande Coronapandemi är fysiska medlemskretsmötena inställda och eventuella medlemsmöten sker digitalt via video eller telefon.


Medlemskretsarnas årsmöten sker digitalt.
Du anmäler dig till mötet med formuläret längst ner på sidan och får en inloggningen till videomötet någon dag före mötet.

Har du frågor - kontakta Anu Jonsson 010-601 12 97 / anu.jonsson@byggnads.se

Medlemsmöten 2021

Årsmöte torsdag 7 januari kl 17.30

Medlemsmöten 2020

Årsmöte torsdag 23 januari kl 17.00
Plats: BDX-kontoret
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Välkommen!

Styrelse 2020 för medlemskrets Haparanda

Ordförande:
John-Folke Aidanpää
Mobil: 070-660 69 28
Epost: aidanpaa.j.f@gmail.com

Ledamöter:
Lennart Fredriksson
Mobil: 070-662 45 03
Epost: fredriksson.lennart@telia.com

Eero Jussheikki
Mobil: 070-602 42 43
Epost: eeroj@hotmail.com

Henry Jussheikki
Mobil: 070-303 79 28
Epost: 

Lasse Qvist
Mobil: 070-625 13 30

Suppleanter: 
Henrik Karkiainen

Studieombud:
John-Folke Aidanpää

Ungdomsansvarig:
Mikael Qvist

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä

Uppdaterad: