Vinterbild

Familjedag Haparanda hamn 2017

Medlemskrets Haparanda 05

Medlemsmöten 2023

Medlemsträff torsdag 9 mars kl 16.30
Plats: BDX-kontoret
Vi planerar fritidsaktiviteter, kom och dela med av dina idéer.
Välkommen!

Medlemsmöte torsdag 26 januari kl 16.30
Plats: BDX-kontoret (Kranvägen 3)
Vi bjuder på mat efter mötet.
Välkommen!

Medlemsmöten 2022

Höstmöte torsdag 3 november kl 16.30
Plats: BDX-kontoret (Kranvägen 3)
Vi fikar, pratar budget mm
Välkommen!

Fiske/friluftsdag med försäkringsinfo lördag 28 maj kl 10.00
Plats: Kivijärvi
Välkommen!

Medlemsmöte fredag 13 maj kl 16.30
På BDX-kontoret.

Medlemsmöte torsdag 20 januari kl 18.00
BDX-kontoret (Kranvägen 3)
Årsmöte

Medlemsmöten 2021

Medlemsmöte torsdag 18 november kl 17.30 OBS! Nytt datum.
Plats BDX-kontoret
Tema Budget och avtalsråd
Välkommen!

Medlemsmöte onsdag 1 september kl 17.00
Vi skriver kongressmotioner.
Plats: BDX-kontoret

Årsmöte torsdag 7 januari kl 17.30

Medlemsmöten 2020

Årsmöte torsdag 23 januari kl 17.00
Plats: BDX-kontoret
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Välkommen!

Styrelse 2021 för medlemskrets Haparanda

Ordförande:
John-Folke Aidanpää
Mobil: 070-660 69 28
Epost: aidanpaa.j.f@gmail.com

Sekreterare:
Lennart Fredriksson
Mobil: 070-662 45 03
Epost: fredriksson.lennart@telia.com

Ledamöter:
Eero Jussheikki
Mobil: 070-602 42 43
Epost: eeroj@hotmail.com

Henry Jussheikki
Mobil: 070-303 79 28
Epost: 

Lasse Qvist
Mobil: 070-625 13 30

Suppleanter: 
Henrik Karkiainen

Studieombud:
John-Folke Aidanpää

Ungdomsansvarig:
Mikael Qvist

Ansvarig ombudsman:
Claes Danell

Uppdaterad: