Vinterbild

Familjedag Haparanda 2023

Medlemskrets Haparanda 05

Medlemsmöten 2023

Familjedag/friluftsdag lördag 15 april start 15.00
Plats: Nikkala hamn
Vi grillar och umgås!
Välkommen!

Medlemsträff torsdag 9 mars kl 16.30
Plats: BDX-kontoret
Vi planerar fritidsaktiviteter, kom och dela med av dina idéer.
Välkommen!

Medlemsmöte torsdag 26 januari kl 16.30
Plats: BDX-kontoret (Kranvägen 3)
Vi bjuder på mat efter mötet.
Välkommen!

Styrelse 2023 för medlemskrets Haparanda

Ordförande/sekreterare:
John-Folke Aidanpää
Mobil: 070-660 69 28
Epost: aidanpaa.j.f@gmail.com

Ledamöter:
Eero Jussheikki
Mobil: 070-602 42 43
Epost: eeroj@hotmail.com

Henrik Karkiainen
Mobil: 070-629 48 05
E-post: henrik_karkiainen@hotmail.com

Lasse Qvist
Mobil: 070-625 13 30

Robin Järvi
Mobil: 073-816 14 38
E-post: jarvirobin@gmail.com

Suppleanter: 
Mikael Qvist

Studieombud:
John-Folke Aidanpää

Ungdomsansvarig:
Mikael Qvist

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä

Uppdaterad: