Medlemskrets Jokkmokk 04

Medlemsmöten 2023

Medlemsmöte torsdag 26 oktober kl 18.00
Plats: FolketsHus
Gäst kommunalråd Roland Boman.
Välkommen!

Medlemsmöte torsdag 26 januari kl 18.00
Plats: Folket Hus
Vi bjuder på mat efter mötet.
Välkommen!

Styrelse 2023 för Medlemskrets Jokkmokk

Ordförande:
Jim Coldenberg
Mobil: 070-482 40 21
-E-post: jim.coldenberg@gmail.com

Sekreterare:
Jörgen Johansson
Mobil: 070-552 93 01
Epost: jorgen.johansson4@peab.se

Ledamöter: 
Lennart Åhman
Mobil: 070-689 40 79
Epost: ahman.lennart@gmail.com

Patrick Isaksson
Mobil: 070-691 73 28
Epost: jokkmokk105@hotmail.com

Suppleant:
Nils-Ailo Skum

Studieombud:
vakant

Ungdomsansvarig:

vakant

Ansvarig ombudsman:
Claes Danell

 

Uppdaterad: