Byggnads Norrbotten

Charlie 3,5 år, vinnare av metartävlingen

Medlemskrets Kalix 06

Medlemsmöten 2020

Årsmöte söndag 26 januari kl 17.00
Plats: Elegant Kinarestaurang
Vi bjuder på mat.
Välkommen!
/Anders

Styrelse 2020 för Medlemskrets Kalix

Ordförande:
Anders Olsson 
Mobil: 070-3634776
E-post: aja.olsson@hotmail.com

Sekreterare:
Bengt-Arne Johansson
Mobil: 070-586 24 06
Epost: benghtarne@gmail.com

Ledamöter:

Roger Lundberg 
Mobil: 072-587 99 06
E-post: lundberg.roger@telia.com

Håkan Mörk 
Mobil: 070-569 24 65
e-post: hakan_mork@hotmail.com

Simon Gahm
Mobil: 072-554 33 33
Epost: gahm_21@hotmail.com

Suppleanter:
Roger Åström 
Christoffer Hansson
Jukka Määttä
Christer Spernol

Studieombud:
Simon Gahm

Ungdomsansvarig:
Simon Gahm

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä 

 

Uppdaterad: