Brobygge

Faunapassage Kalix 2023

Medlemskrets Kalix 06

 

 

Medlemsmöten 2023

Medlemsmöte söndag 5 november 17.00
Kalix-kontoret
Tema: budget/målplan/nomineringar

Metartävling torsdag 29 juni kl 18.00
Plats: Båtskärsnäs båthamn 
Burgare och priser.
Välkommen!

Medlemsmöte söndag 14 maj kl 17.00
Plats: Kalix-kontoret
Vi bjuder på burgare.
Välkommen!

Årsmöte söndag 29 januari kl 17.00
Plats: Elegant Chinarestaurant, vi bjuder på mat.
Ta gärna med en kollega
Anmäl nedan. (Be kollegan också anmäla sig)
Välkommen!

Styrelse 2023 för Medlemskrets Kalix

Ordförande:
Anders Olsson 
Mobil: 070-3634776
E-post: aja.olsson@hotmail.com

Sekreterare:
Bengt-Arne Johansson
Mobil: 070-586 24 06
Epost: benghtarne@gmail.com

Ledamöter:

Håkan Mörk 
Mobil: 070-569 24 65
e-post: hakan_mork@hotmail.com

Christer Spernol
Mobil: 070-602 42 88
Epost: christer.spernol@hotmail.com

Simon Rönnqvist
Mobil: 070-641 53 04
E-post: ronnqvist.22@gmail.com

Mikael Jansson
Mobil: 073-781 58 65
E-post: mikael_jansson81@hotmail.com

Suppleanter:
Jukka Määttä
Roger Åström 
Joakim Lundberg
Mattias Ekholm

Studieombud:
vakant

Ungdomsansvarig:
Simon Rönnqvist

Ansvarig ombudsman:
Jukka Määttä 

 

Uppdaterad: