Byggnads Norrbotten

Medlemskrets Luleå 02

Medlemsmöten 2019

Medlemskretsmöte onsdag 11 september kl 17.30
Plats: Luleå-kontoret
Gäster: kommunalråd Niklas Nordström och Byggnads Norrbottens ordförande Joakim Lindholm.
Vi skriver avtalsmotioner (förbättringar i kollektivavtalen)
Välkommen!
/Conny

Medlemskretsens styrelsemöte torsdag 29 augusti kl 17.30
Plats: Luleå-kontoret
Kallelse till berörda via e-post och sms.

Medlemsmöte måndag 11 april kl 18.00
Plats: Luleå-kontoret
Välkommen!
Ordf Conny

Medlemsmöte torsdag 31 januari kl 17.00
Plats: Luleå-kontoret (Nygatan 3)
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Välkommen
ordf Conny

Styrelse 2019 för Medlemskrets Luleå

Ordförande:
Conny Vidén
Mobil: 070-681 09 24
Epost: conny.viden61@gmail.com

Sekreterare:
Rebecca Ekström
Mobil: 076-777 74 18
Epost: lillten@hotmail.com

Ledamöter:
Per Andersson
Mobil: 070-699 50 38
Epost: per-1960@hotmail.com

Robert Salmi
Mobil: 070-257 35 27
Epost: robbansalmi@hotmail.com

Björn Hansson
Mobil: 073-817 89 13
E-post: björnibjörn_h@hotmail.com

Jonas Hansson
Mobil: 073-843 11 45
Epost: jonas_hansson25@hotmail.com

Suppleanter:
Anders Isaksson
Markus Jaako
Mattias Larsson
Göran Risnert

Studieombud:
Erik Åström

Ungdomsansvarig:
Erik Åström

Ansvarig ombudsman:
Magnus Sandestål

Uppdaterad:
Sidansvarig: A Jonsson