Byggnads Norrbotten

Medlemskrets Luleå 02

Medlemsmöten 2020

Årsmöte tisdag 21 januari kl 18.00
Plats: Luleå-kontoret
Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Välkommen

Styrelse 2020 för Medlemskrets Luleå

Ordförande:
Conny Vidén
Mobil: 070-681 09 24
Epost: conny.viden61@gmail.com

Sekreterare:
Rebecca Ekström
Mobil: 076-777 74 18
Epost: lillten@hotmail.com

Ledamöter:
Per Andersson
Mobil: 070-699 50 38
Epost: per-1960@hotmail.com

Göran Risnert
Mobil: 070-515 74 07
Epost: gorris@passagen.se

Fredrik Öberg
Mobil: 076-818 71 87
E-post: jfoberg@live.se

Suppleanter:
Mattias Larsson
Göran Risnert
Samuel Svarvare
Erik Åström

Studieombud:
Erik Åström

Ungdomsansvarig:
Erik Åström

Ansvarig ombudsman:
Magnus Sandestål

Uppdaterad:
Sidansvarig: A Jonsson