Medlemskrets Övertorneå 08

Vi försöker komma igång med fysiska möten igen.
Det är medlemskretsen som bestämmer om mötet blir fysiskt eller digitalt.

Medlemsmöten 2023

Medlemsmöte torsdag 9 november kl 18.00
Plats: Folkets Hus
Tema: budget/målplan/nomineringar
Fika och mat!
Välkommen!

Medlemsmöte onsdag 14 juni kl 18.00
Plats: Luppioberget
Vi bastar och fikar.
Välkommen!

Medlemsmöte tisdag 31 januari kl 17.00
Plats: Folkets Hus
Vi bjuder på mat efter mötet.
Välkommen!

Styrelse 2023 för Medlemskrets Övertorneå

Ordförande:
Sune Enbuske 
Mobil: 070-647 70 32
E-post: sune.enbuske@hotmail.com

Sekreterare:
Roger Eriksson
Mobil: 070-217 32 86
E-post: luppioroger@hotmail.com

Ledamöter:
Jan Niemi 
Mobil: 073-081 48 36
E-post: jhnkuiva@yahoo.se

Jan Bergdahl
Mobil: 070-216 06 56
E-post:

Suppleanter:
vakant

Studieombud:
vakant

Ungdomsansvarig:
vakant

Ansvarig ombudsman:
Claes Danell

Uppdaterad: