Medlemskrets Pajala 10

Medlemsmöten 2022

Medlemsmöte måndag 31 januar kl 17.00
På Smedjan
Årsmöte

Medlemsmöten 2021

Medlemskretsmöte
Torsdag 25 november kl 17.00. 
Plats: Smedjan
Tema Budget/Målplan.
Vi bjuder på mat.
Välkommen!

Årsmöte måndag 25 januari kl 17.00
Anmäl dig nedan.

Medlemsmöten 2020

Årsmöte tisdag 14 januari kl 17.00
Plats: Folketshus
Välkommen!
/ordf Håkan

Styrelse 2021 för Medlemskrets Pajala 

Ordförande:
Håkan Aldenbo
Mobil: 070-674 60 47
Epost: aldenbohakan@gmail.com

Sekreterare:
Lennart Mella
Mobil: 070-572 71 51 

Ledamöter:
Sven-Erik Sernhov

Suppleanter:
Gottfrid Augustsson

Studieansvarig:
Gottfrid Augustsson

Ungdomsansvarig:
vakant

Ansvarig ombudsman:
Henrik Ipsen

Uppdaterad: