Medlemskrets Pajala 10

Medlemsmöten 2023

Medlemsmöte 18 januari kl 18.00
Plats: Folkets Hus
Välkommen!

Styrelse 2023 för Medlemskrets Pajala 

Ordförande:
Håkan Aldenbo
Mobil: 070-674 60 47
Epost: aldenbohakan@gmail.com

Sekreterare:
Lennart Mella
Mobil: 070-572 71 51 

Suppleanter:
Gottfrid Augustsson

Studieansvarig:
vakant

Ungdomsansvarig:
vakant

Ansvarig ombudsman:
Henrik Ipsen

Uppdaterad: