Byggnads Norrbotten

Medlemskrets Pajala 10

Medlemsmöten 2019

Årsmöte torsdag 24 januari kl 16.30
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Plats: Smedjan (preliminärt)
Välkommen!
ordf Helge

Styrelse 2019 för Medlemskrets Pajala 

Ordförande:
Håkan Aldenbo
Mobil: 070-674 60 47
Epost: aldenbohakan@gmail.com

Sekreterare:
Lennart Mella
Mobil: 070-572 71 51 

Ledamöter:
Pentti Metsävainio
Sven-Erik Sernhov

Suppleanter:
Gottfrid Augustsson
Lennart Mella

Studieansvarig:
Gottfrid Augustsson

Ungdomsansvarig:
vakant

Ansvarig ombudsman:
Ulf Normark

Uppdaterad: