Byggnadsarbetare som går

För företag/For companies

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. För att teckna avtal skickar du in ansökningshandlingarna till avtal@byggnads.se, och därefter kallar vi dig till teckning av kollektivavtal.

Har du ytterligare funderingar, kontakta Lars Berg, enhetschef avtalsenheten, tel: 010-601 11 14.

Varför är det viktigt med kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Byggnads. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet.

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. När det finns tydliga och rättvisa löner och andra villkor ökar förutsättningarna för att de anställda ska trivas, vilja stanna kvar och utveckla verksamheten och sitt eget kunnande.

Arbetsgivaren kan förstås välja att ge ännu bättre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Till exempel högre lön eller fler semesterdagar. Kollektivavtalet sätter bara en lägsta nivå. Om det inte finns något kollektivavtal så kan du missa viktiga förmåner som bland annat pengar till pensionen eller viktiga försäkringar.

Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet.

Sign a collective agreement

Kollektivavtal

Before being able to make an appointment to sign an agreement with Byggnads Stockholm-Gotland you will need to ensure that the proper documents are sent to us.

Sign a collective agreement

Arbetsplatsanmälan

Byggnadsarbetare.

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla ny arbetsplats för arbeten som överstiger 900 timmar.

Till arbetsplatsanmälan

Rapportera Lösen

Miniräknade och tangentbord.

Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt medan VVS och glasföretag fyller i en redovisningslista.

Rapportera in i Lösen

Uppdaterad: