Byggnads Stockholm-Gotland

För företag/For companies

Avtalsteckning är inställd
För tillfället kan vi inte teckna avtal på grund av Coronaviruset, vi tar inte emot besök och har stängt ner våra lokaler tillsvidare. Vi följer myndigheternas riktlinjer och när vår verksamhet kan komma igång igen beror på deras beslut. Under tiden ber vi dig skicka in dina ansökningshandlingar. Så fort vi kan följa våra ordinarie rutiner kallar vi dig till teckning av kollektivavtal, förutsatt att alla handlingar har kommit in till oss. Har du ytterligare funderingar, kontaka Lars Berg, enhetschef avtalsenheten, tel: 010-601 11 14.

We are unable to sign a collective agreement
At this time we are unable to sign a collective agreement because of the Corona virus, we do not receive visits and have closed our conference center so far. We follow the authorities' guidelines and when our operations can get started again depends on their decision. In the meantime, we ask that you submit your application documents. As soon as we can follow our regular routines, we call you to sign an agreement, provided that all documents have been submitted to us. If you have any further questions, please contact Lars Berg, tel: 010-601 11 14.

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet.

Varför är det viktigt med kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Byggnads. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet.

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. När det finns tydliga och rättvisa löner och andra villkor ökar förutsättningarna för att de anställda ska trivas, vilja stanna kvar och utveckla verksamheten och sitt eget kunnande.

Arbetsgivaren kan förstås välja att ge ännu bättre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Till exempel högre lön eller fler semesterdagar. Kollektivavtalet sätter bara en lägsta nivå. Om det inte finns något kollektivavtal så kan du missa viktiga förmåner som bland annat pengar till pensionen eller viktiga försäkringar.

Sign a collective agreement

Before being able to make an appointment to sign an agreement with Byggnads Stockholm-Gotland you will need to ensure that the proper documents are sent to us.

Sign a collective agreement

Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla ny arbetsplats för arbeten som överstiger 900 timmar.

Till arbetsplatsanmälan

Rapportera Lösen

Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt medan VVS och glasföretag fyller i en redovisningslista.

Rapportera in i Lösen

Uppdaterad: