Byggnads Stockholm-Gotland

För företag/For companies

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan dig som arbetsgivare och oss som facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor.

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal – Verksamt.se

Teckna kollektivavtal/Sign a collective agreement

Företag som vill teckna hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland ska skicka in uppgifter och dokument.

Avtalsteckning

Before being able to make an appointment to sign an agreement with Byggnads Stockholm-Gotland you will need to ensure that the proper documents are sent to us.

Sign a collective agreement

Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla ny arbetsplats för arbeten som överstiger 900 timmar.

Arbetsplatsanmälan

Rapportering i LÖSEN

Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt medan VVS och glasföretag fyller i en redovisningslista.

Lösen och redovisningslista

Anmäl underentreprenör

När företag som har hängavtal med Byggnads ska anlita underentreprenör måste anmälan till Byggnads alltid göras i god tid innan arbetet startar.

Anmälan av underentreprenör

Begära förhandling

Vid begäran om förhandling skickar ni en förhandlingsframställan till Byggnads Stockholm-Gotland.

Begär förhandling

Arbetsgivarintyg

Alla som har varit anställda har rätt att få ett arbetsgivarintyg för att kunna söka a-kassa.

Arbetsgivarintyg.nu

Fackligt yttrande vid ansökan om arbetstillstånd

Arbetsgivaren ansvarar för att hämta in ett fackligt yttrande vid ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Det är för att arbetstagaren skall erbjudas lön och villkor som motsvarar kollektivavtal inom yrket eller branschen. Det är alltid Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd.

Kontakta oss gällande fackligt yttrande vid ansökan om arbetstillstånd

Samråd med Arbetsförmedlingen

Innan en person påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program eller insats hos en arbetsgivare ska Arbetsförmedlingen samråda med den aktuella arbetstagarorganisationen för att säkerställa att lön och villkor motsvarar kollektivavtal inom yrket eller branschen. Samrådet ska ske innan insatsen inleds.

Kontakta oss gällande samrådsärenden

Avtalsförändringar 2017

Detta är nyheterna i avtalen efter senaste avtalsrörelsen:
Information till hängavtalsbundna företag - Avtalsförändringar 2017

All avtalsinformation finns också om du loggar in på "Mina sidor" som arbetsgivare:
Mina sidor

Helt enkelt HÄNG – Nyhetsbrev för företag

Vi skickar nyhetsbrev - Helt enkelt HÄNG - till företag som har tecknat hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland.

Nyhetsbrev

Uppdaterad: