Byggnads Väst

Byggnads Väst

Byggnads Väst är regionen för medlemmar som bor i Västra Götalands och Hallands län.

Så här minskar Brixly och Pentagon risken för smitta på arbetsplatsen vid Munkebäckstorget i Göteborg. (Från Byggnads Västs Youtubekanal)

Granskad:
Kategorier: