För företag/For companies

Avtalsteckning
Företag som vill teckna hängavtal med Byggnads Väst måste skicka in uppgifter och dokument. Mejla in uppgifter och dokument till hangavtal.vast@byggnads.se.
(Obs! Kom ihåg denna mailadress.)

Arbetsplatsanmälan
Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla ny arbetsplats för arbeten som överstiger 900 timmar.

Lösen och redovisningslista
Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt medan VVS och glasföretag fyller i en redovisningslista.

Begära förhandling
Vid begäran om förhandling skickar ni en förhandlingsframställan till Byggnads Väst.

Anmälan av underentreprenör
När företag som har hängavtal med Byggnads ska anlita underentreprenör måste anmälan till Byggnads alltid göras i god tid innan arbetet startar.

Kollektivavtal
Alla avtal samt information till hängavtalsbundna företag

Avtalsförändringar 2020
Lönehöjningar och pensionsavsättningar.

Signing the Collective agreement (EU-companies)
Before being able to make an appointment to sign a contract with Byggnads you will need to ensure that the proper documents are sent to us. Send the information and documents to avtalsteckningregion3@byggnads.se

Signing the Collective agreement (Non EU/EES-companies)
Before being able to make an appointment to sign a contract with Byggnads you will need to ensure that the proper documents are sent to us. Send the information and documents to avtalsteckningregion6@byggnads.se

Obligatoriska personalliggare i byggbranschen
Den 1 januari 2016 blev personalliggare obligatoriskt i byggbranschen. Skyldigheterna gäller både byggherren och entreprenörerna.

Uppdaterad: