Blanketter för företagare

Här hittar du de vanligaste blanketterna för företag.

 • Anställningsavtal: Bekräftelse av anställningsvillkor (601 kB)

  Kan fyllas i digitalt (pdf-format).

 • Arbetsplatsanmälan Byggavtalet (pdf) (45 kB)
  Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla ny arbetsplats för arbeten som överstiger 900 timmar. Denna blankett gäller för Byggavtalet
 • Arbetsplatsanmälan Plåtavtalet (35 kB)
  Om arbetsvolymen beräknas överstiga 200 arbetstimmar ska arbetsgivaren senast i samband med arbetets påbörjande skriftligen anmäla ny arbetsplats. Denna arbetsplatsanmälan gäller för Plåtavtalet.
 • UE-anmälan MBL 38 (digital) (986 kB)
  Anmälan av underentreprenör (pdf, fylls i digitalt). Fyll i blanketten, spara och e-posta sedan dokumentet som en bifogad fil. Skickas till: ue.vast@byggnads.se
Granskad: