Byggnads Väst

Anmälan: Förslag till förtroendeuppdrag

Fyll i anmälan nedan för medlemmar som föreslås få förtroendeuppdrag.

Anmälan: Förslag till förtroendeuppdrag

Medlemsuppgifter

Välj ett eller flera uppdrag

MB/FFV
Skyddsombud
Övriga uppdrag
Utsedd på - nivå i företaget (Obligatorisk)
Vald på (Obligatorisk)

Inlämnad av

Uppdaterad: