Byggnads Väst

Anmälan: Förslag till förtroendeuppdrag

Fyll i anmälan nedan för medlemmar som föreslås få förtroendeuppdrag.

Anmälan: Förslag till förtroendeuppdrag

Medlemsuppgifter

MB/FFV
Skyddsombud
Övriga uppdrag
Utsedd på (Obligatorisk)
Vald på (Obligatorisk)

Signatur

Uppdaterad: