Anmälan: Förslag till förtroendeuppdrag

Fyll i anmälan nedan för medlemmar som föreslås få förtroendeuppdrag.

OBS! Välj endast ett uppdrag för den du föreslår. Om du vill föreslå personen till flera uppdrag ska du fylla i ett separat formulär för varje uppdrag.

Och detta gäller endast för uppdrag i region Väst.

Anmälan: Förslag till förtroendeuppdrag

Medlemsuppgifter

OBS! Välj endast ett uppdrag för den du föreslår. Om du vill föreslå personen till flera uppdrag ska du fylla i ett separat formulär för varje uppdrag.

MB/FFV
Skyddsombud
Övriga uppdrag
Utsedd på - nivå i företaget (Obligatorisk)
Vald på (Obligatorisk)

Inlämnad av

Uppdaterad: