Anmälan: Förslag till förtroendeuppdrag

Fyll i anmälan nedan för medlemmar som du vill föreslå för ett förtroendeuppdrag.

OBS! Välj endast ett uppdrag för den du föreslår. Om du vill föreslå personen till flera uppdrag ska du fylla i ett separat formulär för varje uppdrag.

Detta gäller endast för uppdrag i region Väst.

(Obs! Fyll i din mejladress i de fält där du uppmanas att göra det så får du en kopia på mejl på vad du skickat in).

Detta förväntar sig Byggnads av dig som färdigutbildad FFV:

Alla förtroendevalda, oavsett roll, representerar Byggnads på arbetsplatsen.
FFV är också arbetskamraternas röst och håller samman medlemmarna.
Den fackligt förtroendevalde är informationsmottagare och kontaktperson till företaget.
Den ska ha kunskaper om sin demokratiska roll och uppdraget att företräda arbetskamraterna och hantera deras önskemål.
En FFV ska du ha kunskaper om vilka lagar och regler som gäller kring uppdraget.

Utbildningsstegen för förtroendevald (FFV)

  • Påfarten
  • FFV-grund, steg 1 och 2 (4 dagar)
  • Försäkringsinformatör

Detta förväntar sig Byggnads som organisation av dig som färdigutbildat skyddsombud:

Skyddsombudet arbetar för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet.
SO ska ha en förståelse för sin roll och att skyddsombudet är en facklig förtroende­vald som ska veta vilka den representerar.
SO ska kunna göra riskanalyser och bedömningar av olika arbeten på en arbetsplats.
Skyddsombudet ska förstå vikten av att vara med i ett tidigt skede när det gäller planeringen.

Utbildningsstegen för skyddsombud (SO)

  • Påfarten
  • FFV-grund, steg 1 och 2 (4 dagar)
  • Skyddsombudskursen, år 1–4 (12 dagar)

Förslag till förtroendeuppdrag

Medlemsuppgifter

OBS! Välj endast ett uppdrag för den du föreslår. Om du vill föreslå personen till flera uppdrag ska du fylla i ett separat formulär för varje uppdrag.

FFV utsedd
Skyddsombud
Övriga uppdrag
Utsedd på nivå i företaget
Vald på

Inlämnad av

Granskad: