Unga Byggare Väst

Unga Byggare är Byggnads verksamhet för medlemmar under 30 år. Syftet är att organisera unga medlemmar för att få mer inflytande och makt över vårt arbetsliv och vardag.  

Kontaktperson

Mathias Lindahl
Ordförande i regionala ungdomskommittén
0761-78 75 46, mathias.lindahl.ffv@byggnads.se
ungabyggare.vast@byggnads.se

Unga Byggare Väst på Facebook

Verksamhetsplan 2023

5 april Träff Unga Byggare väst. Banderoll-Workshop inför workers Memorial day och 1 maj.
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

15 april Bowlingkväll med Unga Byggare väst. Återkommer med tid och plats.

28 april Workers Memorial day

1 Maj
Vi går tillsammans i Göteborg.
Plats: Järntorget
Tid: Återkommer.

7 juni Träff Unga Byggare väst. Avtalsinformation.
Byggnads Västs avtalsansvarige Parham Pour Bayramian pratar om de nya avtalen.
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

29 juni–2 juli Centrala Ungdomskonferensen för Unga Byggare.
Plats: Rönneberga i Stockholm

16 augusti Höstmöte Unga Byggare Väst
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

6 september Träff Unga Byggare väst
Eventuellt åka till Bräckegymnasiet och grilla korv, prata om Unga i byggbranschen.
Bjuda in till FIFA-turnering.
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

7 oktober Träff Unga Byggare väst (World Day Of Decent Work)
FIFA -turnering, vi hopaps få dit Byggnads ordförande Johan Lindholm för att prata om arbetet i Qatar.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan
Tid: 17.00

1 november Träff Unga Byggare väst
Utvärdering av arbetsmiljöveckan
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

6 december Träff Unga Byggare väst. Avslutningsaktivitet.
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

Uppdaterad: