Unga Byggare Väst

Unga Byggare är Byggnads verksamhet för medlemmar under 30 år. Syftet är att organisera unga medlemmar för att få mer inflytande och makt över vårt arbetsliv och vardag.  

Kontaktperson

Mathias Lindahl
Ordförande i regionala ungdomskommittén
0761-78 75 46, mathias.lindahl.ffv@byggnads.se
ungabyggare.vast@byggnads.se

Unga Byggare Väst på Facebook

Reportage från Unga Byggares konferens på Viskadalen

Verksamhetsplan 2023

6 september Träff Unga Byggare väst
Eventuellt åka till Bräckegymnasiet och grilla korv, prata om Unga i byggbranschen.
Bjuda in till FIFA-turnering.
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

7 oktober Träff Unga Byggare väst (World Day Of Decent Work)
FIFA -turnering, vi hopaps få dit Byggnads ordförande Johan Lindholm för att prata om arbetet i Qatar.
Plats: Swedenborg Center Lasarettsvägen 9, 461 52 Trollhättan
Tid: 17.00

1 november Träff Unga Byggare väst
Utvärdering av arbetsmiljöveckan
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

6 december Träff Unga Byggare väst. Avslutningsaktivitet.
Plats: Solhusgatan 13, 412 76 Göteborg
Tid: 17.00

OBS! Lyssna även på Unga Byggare i Västs podd. Du hittar den
på Spotify och Podcaster.
Leta bara efter Unga Byggare Väst så hittar du oss. Bra facksnack för unga!

Det här vill Unga Byggare

Unga Byggares tiopunktsprogram

1. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!
2. Pension från första
arbetade timmen!
3. Sänkt pensionsålder!
4. Kontrollerad arbetskraftsinvandring!
5. Fondsystem för arbets­tagare!
6. Lokala arbetsförmedlingar!
7. Ett mer demokratiserat arbetsliv!
8. Partigemensamt ansvar för arbetsmiljön!
9. Slopa LAS: Höj A-kassan till 90 procent!
10. Statligt lånestöd!

 

Uppdaterad: