Byggnads Väst

Unga Byggare Väst

Unga Byggare är Byggnads verksamhet för medlemmar under 30 år. Syftet är att organisera unga medlemmar för att få mer inflytande och makt över vårt arbetsliv och vardag.  

Kontaktperson

Pontus Johansson
Ordförande i regionala ungdomskommittén
076-213 81 21, ungabyggare.vast@byggnads.se


Unga Byggare Väst på Facebook

 

Uppdaterad: