Kollektivavtal och material

Nedan hittar du alla kollektivavtal inom Byggnads. I ditt kollektivavtal hittar du allt som rör din anställning, lön, semester med mera.

Nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2016.

För övrigt material från Byggnads, se våra broschyrer och blanketter.

Uppdaterad: