Huvudskyddsombud, Stockholm-Gotland

Huvudskyddsombud, Stockholm-Gotland

Huvudskyddsombud

Som huvudskyddsombud samordnar man det fackliga arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats där det finns fler skyddsombud. I uppdraget bör man ha helhetssyn på den fackliga verksamheten och ha en förståelse för hur arbetsmiljöfrågor samspelar med övriga fackliga verksamhetsområden.

Arbetsuppgifter:

  • Planera och samordna arbetsmiljöverksamheten på arbetsplatsen utifrån medlemmarnas krav i nära samarbete med skyddsombuden.
  • Ha kontinuerlig kontakt med skyddsombuden, samordna skyddsombudsverksamheten och vara beredd att bistå dem med svar på frågor, råd och support på det sätt de behöver för att kunna lösa en uppgift.
  • Tillsammans med skyddsombuden se till att planerad verksamhet blir genomförd.
  • Finns skyddskommitté har i regel huvudskyddsombudet en plats i den.
  • Företräda andra skyddsombud vid överklaganden av Arbetsmiljöverkets beslut.
  • I övrigt utföra de arbetsuppgifter som skyddsombudet gör enligt ovan.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten, kod 198
Skyddsombudsinformation, 5 tim, årligen, kod 374
Startkurs, 3 dgr, år 1, kod 381
Skyddsombudsutbildning, steg 1, 1 dag, år 1, kod 375
Skyddsombudsutbildning, steg 2, 1 dag, År 1, kod 376
Prevention 1, 1 dag, År 2, kod 382
Skyddsombudsutbildning, steg 3, 1 dag, År 2, kod 377
Skyddsombudsutbildning, steg 4, År 2, 378
Samverkan och förändringsarbete, 2 dgr, År 3, kod 383
Prevention 2, 1 dag, År 4, kod 386
De viktigaste föreskrifterna, 1 dag, År 4, kod 384

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Rehabiliteringsutbildning kod 314
Skarpt läge, behovsprövat, kod 363
Vägen Framåt kod 199
Matkhantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Kurs för huvudskyddsombud 1 kod 323

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter kod 239
Kurs för huvudskyddsombud 2 kod 324
Kemiska hälsorisker kod 329
Hot och våld i arbetslivet kod 328
Utredningskurs arbetsmiljö kod 327

Uppdaterad: