Uppdragsguiden

Uppdragsguiden: Uppdragsbeskrivningar för Byggnads organisation

De vanligaste utbildningarna

Här beskrivs mycket kortfattat några av de mest förekommande utbildningarna som vänder sig till flertalet uppdragstagare. När det gäller övriga utbildningar som vi rekommenderat i guiden hänvisar vi till den dokumentation som finns bland annat på LO:s hemsida och ABF:s hemsida. På LO:s hemsida kan du exempelvis hitta deras kurskatalog.

Uppdaterad: