MB, Uppsala

MB, Uppsala

MB-ledamot/kontaktombud

I Byggnads utövas det mesta av det fackliga inflytandet i företagen och på arbetsplatserna genom de MB-grupper som utsetts.

MB står för medbestämmande och MB-gruppernas huvudsakliga arbetsuppgift är att behandla övergripande frågor och planera det fackliga arbetet så att medlemmarna känner att de får sina krav och synpunkter tillgodosedda. Uppgiften vilar i grunden på FML, MBL och Utvecklingsavtalet. Numera är också arbetsmiljöarbetet samordnat med MB-arbetet och i MB-gruppen har en ledamot utsetts till handläggare i arbetsmiljöfrågor, något vi förkortar till HAM. Beroende på företagets storlek och verksamhet utses MB-grupper på olika nivåer. Om detta ska överenskommelse träffas. I praktiken kan det innebära att det fackliga arbetet och perspektiven kan skilja sig åt beroende på om man är MB-ledamot i ett lokalt, regionalt eller i rikstäckande företag. Det kan i sin tur innebära att behovet av utbildning skiljer sig något åt mellan dessa grupper.

Arbetsuppgifter:

  • Ta emot information från regionen och företaget och sprida informationen vidare till medlemmarna.
  • Hålla god  kontakt  med  arbetskamrater  och föra  fram  deras  krav  och  synpunkter till region och företag – bland annat i förhandlingar.
  • Verka för en god kamratskap och vid behov stötta enskilda nedlemmar.
  • Ordna och genomföra arbetsplatsmöten (UVA-möten) där man bl a kan rapportera från regionfullmäktige och informera om fackligt aktuella frågor.
  • Förhandla med företaget om intressefrågor enligt MBL.
  • Rekrytera och/eller bedriva utbildningsverksamhet.
  • Vara aktiva och driva arbetsmiljöfrågor.
  • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Grundutbildning för FFV steg 1 och 2 kod 223
MB steg 1, 2 och 3 kod 225, 226, 227

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Vägen framåt kod 199
Likabehandlingsutbildning kod 230
Min Arena kod 481
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter kod 23
Ledarskap kod 220
Det svåra samtalet kod 25
Ekonomi i förhandlingsarbetet (Gäller MB-ledamöter) kod 26

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: