Curabitur at lacus ac

Avtalsansvarig

Rollen som avtalsansvarig innebär att man ansvarar för de arbetsrättsliga tvisterna och den lokala lönebildningen på samtliga avtal.

Ett annat givet ansvarsområde är arbetet med att upprätthålla prestationslönevolymerna, att få fler medlemmar både på små och medelstora företag samt inom de mindre yrkesgrupperna att arbeta på ackord. Som avtalsansvarig ska man också se till att de rättigheter som avtalen ger de anstälda blir kända bland alla medlemmar oavsett var man jobbar. Den som är avtalsansvarig ska vara kunnig i alla förbundets kollektivavtal, förtrogen med prestationslönesystemet och vara kompetent i arbetsrätt. Som avtalsansvarig ingår man i regionstyrelsen.

Arbetsuppgifter:

  • Bevaka att samtliga kollektivavtal följs.
  • Inom sitt ansvarsområde förmedla information mellan förbund, region och medlemmar.
  • Leda och ansvara för arbetet med den lokala/regionala lönebildningen med tyngdpunkt på prestationslön på samtliga avtalsområden.
  • Utforma lönestrategier som syftar till god löneutveckling.
  • Se till att regionerna följer förbundets framtagna ”tillämpningar” av avtalen.
  • Bidra till att kontinuerligt utveckla avtalen.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Min Arena kod 481
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Grundutbildning för FFV steg 1 och steg 2 kod 223
MB Steg 1-3 kod 224, 225, 226
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Arbetsrätt 1-3 kod 247, 248, 249
Kvalificerad förhandlingsteknik kod 21
Styrelseutbildning - ABF kod 10

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Ledarskap kod 220
MBL och Arbetsmiljö i förhandlingsarbetet kod 29

Uppdaterad: