Bolagsstyrelseledamot, Stockholm-Gotland

Bolagsstyrelseledamot, Stockholm-Gotland

Bolagsstyrelseledamot

Som Bolagsstyrelseledamot har man stora möjligheter att påverka företaget och dess utveckling.

Det är ett viktigt fackligt uppdrag. Ett uppdrag som innebär att man ska driva frågor som gynnar de anställda och företaget långsiktigt samt bidra till stabilitet med affärsidén i fokus. Uppdraget vilar på Lagen om styrelserepresentation, LSA, som kom redan 1978 och reviderades 1988. Syftet med denna är att ge de anställda insyn och inflytande över företagets verksamhet men också tillföra styrelsen annan kompetens och andra perspektiv. Utgångspunkten är i LSA till skillnad mot MBL att man som styrelseledamot deltar i bolagets beslutsprocess och har ”hela företagets bästa” framför ögonen, medans man i MBL utgår ifrån att arbetsgivare och arbetstagare är motparter. Som arbetstagarrepresentant har man samma juridiska ansvar som övriga ledamöter.

Arbetsuppgifter:

  • Vara aktiv i styrelsearbetet med utgångspunkt utifrån de regler som reglerar arbetet i LSA, MBL och Aktiebolagslagen.
  • Ta initiativ och inhämta synpunkter bland medlemmar hur de anser att företaget ska drivas framåt och lägga fram förslag – inte bara reagera på förslag som andra lägger fram.
  • Delta och vara drivande i styrelsens strategiska arbete.
  • Skaffa sig kunskap om vilka  konsekvenser förslag kan få innan man tar ställning i frågan.
  • Vara engagerad och deltar i kretsverksamheten.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Grundutildning för FFV steg 1 och 2 kod 223

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Vägen framåt kod 199
Makthantverket kod 197
Likabehandlingsutbildning kod 230

LO/ABF-utbildningar: Krav

Fackligt arbete i företagets styrelse 1 (FASF 1) kod 261
FASF 2: Om företaget har fler än 200 anställda kod 262
FASF 3: Om företaget har fler än 200 anställda kod 263

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter kod 23
FASF 2: Om företaget har färre än 200 anställda
FASF 3: Om företaget har färre än 200 anställda
Koncernkurs inom LO/PTK-området kod 264
Ledarskap kod 220
Temadagar Bolagsstyrelser och EWC-ledamöter kod 265

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: