Ekonomiansvarig, Norrbotten

Ekonomiansvarig, Norrbotten

Ekonomiansvarig

Den ekonomiansvariges huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ansvara för regionernas ekonomiska förvaltning och räkenskaper, att detta sköts enligt de lagar och regler som finns, att det görs enligt god redovisningssed samt de särskilda föreskrifter som kan utfärdas.

En kassör ska ha goda kunskaper om redovisning, bokföring, de IT-stöd/system som används för att sköta dessa uppgifter, samt förbundets stadgar. Ansvaret innebär också att man ingår i regionstyrelsen.

Arbetsuppgifter:

  • Förvalta medlemmarnas pengar och övriga tillgångar.
  • Ansvara för in- och utbetalningar och att allt bokförs korrekt.
  • Kontinuerligt informera styrelsen om regionens ekonomiska utveckling.
  • Ansvara för att medlemsregister sköts enligt aktuella anvisningar och att medlemmarna betalar sina avgifter enligt stadgarna.
  • Placera regionens medel enligt stadgarna, den ekonomiska förvaltningen.
  • Utforma en årlig budget för verksamheten tillsammans med berörda, anställda och FFV.
  • Avge ekonomisk berättelse till regionfullmäktige.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Kassör - ABF kod 14
Bokföring
Företagsekonomi
Styrelseutbildning - ABF kod 10

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter kod 23
Ledarskap
 kod 220
Mötesteknik- ABF kod 13
Det svåra samtalet kod 25

Uppdaterad: