Stefan Slottensjö, fackligt förtroendevald, Stockholm-Gotland

Fackligt förtroendevald, Stockholm-Gotland

Fackligt förtroendevald

I uppdraget som fackligt förtroendevald har man fått arbetskamraternas förtroende och utsetts av regionstyrelsen för att vara Byggnads förlängda arm på arbetsplatsen men också medlemmarnas kanal in i organisationen.

Det innebär bland annat att man ansvarar för att förmedla facklig information, i båda riktningarna, mellan arbetskamraterna på arbetsplatsen och regionen.

Arbetsuppgifter

 • Kontrollera att det finns avtal med alla arbetsgivare på arbetsplatsen.
 • Bevaka att arbetsgivaren följer avtal och lagar
 • Hålla regelbunden kontakt med MB-gruppen och regionen.
 • Löpande kommunicera med och informera arbetskamraterna om; förhandlingsresultat, beslut som fattats av krets, region och förbund.
 • Intressera och rekrytera arbetskamrater för facklig utbildning.
 • Föra medlemmarnas krav och synpunkter vidare till MB-grupp och region.
 • Informera nyanställda, lärlingar och praktikanter om Byggnads och de regler som gäller på arbetsplatsen.
 • Sprida flygblad, folders, affischer och annan facklig information på arbetsplatsen samt hålla ordning på anslagstavlan.
 • Vara en kompis i stort och smått.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.
 • Se till att alla på arbetsplatsen är fackligt organiserade och om så inte är fallet värva dessa.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 189
Grundutbildning för FFV steg 1 och 2 kod 223

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Vägen framåt kod 199
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Medlemsutbildning kod 101
Insikter kod 23
Ledarskap kod 220
Det svåra samtalet kod 25

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: