Fördelning av fackliga uppdrag

Det viktigaste för den fackliga styrkan är att ha ett stort antal medlemmar som vill organisera sig fackligt. Men nästan lika viktigt är det att en stor del av medlemmarna även vill ta på sig fackliga uppdrag och som förtroendevalda leda det dagliga fackliga arbetet på arbetsplatserna.

Det är viktigt att vi inom organisationen fördelar de fackliga uppdragen. Ju fler vi är ju starkare blir vi och det skapar ett ökat inflytande för oss på arbetsplatsen. Många fackliga uppdrag är tidskrävande och gör det svårt att kombinera med andra fackliga uppdrag på arbetsplatsen. Det är viktigt att man har en ersättare som är påläst, inkluderad och uppdaterad i frågorna samt kan inställa sig vid ens frånvaro. 

Faran med att ha många fackliga uppdrag är att det blir en svaghet för organisationen om personen försvinner och lämnar många uppdrag efter sig som sedan organisationen ska ersätta med nya förtroendevalda.

Fem tips för dig med fackliga uppdrag:

  • Vilka mål har jag med mitt fackliga uppdrag?
  • Hur mycket tid är jag beredd att lägga i arbetet som uppdraget medför?
  • Vart gör jag mest nytta för organisationen?
  • Vad är det bästa för mig, mina arbetskamrater och den fackliga organisationen?
  • Hur kan vi öka den fackliga samverkan och inflytande på bästa sätt på min arbetsplats?

 

Uppdaterad: