Lagbas i Uppsala.

Lagbas i Uppsala.

Lagbas

Det fackliga uppdraget som lagbas är unikt för byggbranschen. En lagbas kompletterar arbetsgivarens linjeorganisation. Det innebär att man har fått förtroendet att företräda sina arbetskamrater och tillsammans med företagets arbetsledning planera logistik, arbetsmetoder och bemanning under byggskedets olika faser.

Genom att utnyttja arbetstiden på bästa sätt med så låg ställtid som möjligt säkras en god lönsamhet och en välplanerad arbetsplats. Lagbasen har god kunskap om avtalets lönebestämmelser och lönesystem, men även övriga delar i avtalet. Lagbasen bör ha kompetens inom områden som ledarskap, kommunikation, beteende samt hur konflikter och svåra samtal ska hanteras.

Arbetsuppgifter:

  • Planera de arbetsuppgifter som är aktuella att utföra.
  • Kommunicera, klargöra lagets arbetsuppgifter.
  • Lösa uppkomna praktiska problem, konflikter och motsättningar tillsammans med arbetsledning och arbetslag.
  • Föra anteckningar om ändrings- och tilläggsarbeten då detta har stor påverkan på lagets förtjänst.
  • Förbereda och delta vid löneöverenskommelser och avstämningar på arbetsplatsen. Detta sker i samverkan med ombudsman från regionen. Lagbasen kan få fullmakt att utföra detta själv.
  • Träffa överenskommelse om arbetstidens längd och förläggning med arbetsgivaren på den egna arbetsplatsen.
  • Kontrollera vilka underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen.
  • Är engagerad och deltar i kretsverksamheten.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar (krav)

Påfarten kod 198
Grundutbildning för FFV Steg 1 och steg 2 kod 223
Lagbasutbildning – Grund kod 130

Byggnads utbildningar (rekommenderat)

Min Arena kod 481
Lagbasutbildning – Påbyggnad kod 166
Vägen framåt kod 199
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar (rekommenderat)

Insikter kod 23
Ledarskap kod 220
Det svåra samtalet kod 25

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten