Ungdomsansvarig, GävleDala

Ungdomsansvarig, GävleDala

Ungdomsansvarig

På alla verksamhetskontor ska det finnas en ungdomsansvarig. Hen är kontaktperson mot de lokala ungdomsklubbarna och ska hjälpa och stötta dem.

En av de ungdomsansvariga på verksamhetskontoren har även rollen som ”regionalt ungdomsansvarig” vilket innebär att man har det yttersta ansvaret för ungdomsverksamheten i hela regionen, ett nära samarbete med den regionala ungdomskommittén (RUK) samt övriga ungdomsansvariga på verksamhetskontoren.

Den ungdomsansvarige har inte det operativa ansvaret, det har ordföranden i RUK.

Arbetsuppgifter:

  • Ansvarar för att ungdomsverksamhet bedrivs lokalt.
  • Finns inte någon lokal ungdomsklubb på orten ska lokalt ungdomsansvarige tillsammans med den regionala ungdomskommittén arbeta aktivt för att en ungdomsklubb bildas.
  • Är länken mellan förbundet och regionerna.
  • Samordnar tillsammans med ordförande i RUK ungdomsverksamheten inom regionen.
  • Medverkar vid behov på RUKs möten.
  • Värvar och organiserar nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter LO, kod 23

Uppdaterad: