Deltagare på handledarutbildning för Påfarten.

Utbildningsansvarig

Den som är utbildningsansvarig i regionen är i mångt och mycket navet, i den verksamhet som bidrar till att utveckla både medlemmar och förtroendevalda och därigenom även Byggnads som organisation.

Konkret handlar det om att organisera regionens samlade utbildningsverksamhet och i det arbetet samla anställda, studieorganisatörer och förtroendevalda som kan bidra med sitt engagemang.

Arbetsuppgifter:

  • Ha det verkställande ansvaret för den fackliga utbildningsverksamheten.
  • Kartlägga utbildningsbehoven i regionen.
  • Tillsammans med ledamöterna i utvecklingsrådet planera in all utbildningsverksamhet som; utbildningar, information, ”uppsökeri”, sammanträden osv.
  • Vara regionens kontaktperson i förhållande till 6F, LO, ABF, folkhögskolor och förbundets studiesekreterare. Är ledamot i det centrala utvecklingsrådet.
  • Budgetera regionens fackliga utbildningsverksamhet.
  • Fortlöpande kommunicera/rapportera bildningsfrågor med medlemmar, förtroendevalda och med regionstyrelsen.
  • Informera och rekrytera medlemmar och FFV till utbildningar.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Vägen framåt kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Handledarutbildning kod 546
Min Arena kod 481

LO/ABF-utbildningar: Krav

Insikter kod 23
Pedagogisk grundutbildning kod 121

Uppdaterad: