Byggnads kongress

Några av ombuden på Byggnads förra kongress.

Byggnads kongress 2022: Var med och påverka

Den 19–22 maj 2022 är det dags för Byggnads nästa kongress. Då fattas beslut om Byggnads långsiktiga verksamhet. Som medlem kan du lämna förslag, så kallade motioner, på områden eller frågor du tycker att Byggnads ska arbeta för.

Skriv en motion

Du som vill lämna en motion skriver och skickar in den via det digitala formuläret nedan. I formuläret finns ett ifyllnadsstöd för att det ska vara lätt att göra rätt. Se filmerna om hur det går till och vad du ska tänka på.

Sista datum för att lämna en motion är lite olika i olika regioner. Klicka därför på den region du tillhör nedan. Länken är bara aktiv så länge möjligheten att lämna motion är öppen.

 • Skicka in motion: GävleDala (sista inlämningsdag är passerad)
 • Skicka in motion: MellanNorrland
 • Skicka in motion: Mälardalen (sista inlämningsdag är passerad)
 • Skicka in motion: Norrbotten
 • Skicka in motion: Skåne (sista inlämningsdag är passerad)
 • Skicka in motion: Småland-Blekinge
 • Skicka in motion: Stockholm-Gotland (sista inlämningsdag är passerad)
 • Skicka in motion: Väst (sista inlämningsdag är passerad)
 • Skicka in motion: Västerbotten
 • Skicka in motion: Örebro-Värmland
 • Skicka in motion: Öst (sista inlämningsdag är passerad)

Vision för Byggnads 2030

Nu börjar även arbetet med att ta fram Byggnads vision för framtiden. Vad behöver Byggnads göra och vara år 2030? Berätta vad du tycker är viktigt att vi fokuserar på.

Om kongressen

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Byggnads nästa kongress kommer äga rum den 19–22 maj 2022 i Stockholm.

Uppdaterad: