Byggnads kongress

Några av ombuden på Byggnads förra kongress.

Byggnads kongress 2022: Snart är det dags

Den 19–22 maj 2022 är det dags för Byggnads nästa kongress. Då fattas beslut om Byggnads långsiktiga verksamhet.

Motioner från medlemmarna

Vi har fått in mängder av motioner från medlemmarna kring områden och frågor som Byggnads ska arbeta med. Sista inlämningsdatum är nu passerat, och motionerna bearbetas inom organisationen.

Byggnads kongresskola

Vill du lära dig mer om arbetet före, under och efter kongressen kan du läsa mer i Byggnads kongresskola.

Vision för Byggnads 2030

Ett arbete för att ta fram en ny vision för Byggnads har pågått under hela 2021. Resultatet av ett tusental enkäter har nu bearbetats och ett förslag kommer att presenteras under kongressen. Mer information om Byggnads 2030 finns här.

Om kongressen

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Byggnads nästa kongress kommer äga rum den 19–22 maj 2022 i Stockholm.

Uppdaterad: