Byggnads kongress

Några av ombuden på Byggnads förra kongress.

Byggnads kongress 2022: Var med och påverka

Den 19–22 maj 2022 är det dags för Byggnads nästa kongress. Då fattas beslut om Byggnads långsiktiga verksamhet.

Motioner från medlemmarna

Vi har fått in mängder av motioner från medlemmarna kring områden och frågor som Byggnads ska arbeta med. Sista inlämningsdatum är nu passerat, och motionerna bearbetas inom organisationen.

Vision för Byggnads 2030

Nu börjar även arbetet med att ta fram Byggnads vision för framtiden. Vad behöver Byggnads göra och vara år 2030? Berätta vad du tycker är viktigt att vi fokuserar på.

Om kongressen

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige (förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna).

Byggnads nästa kongress kommer äga rum den 19–22 maj 2022 i Stockholm.

Uppdaterad: