Byggnads Mälardalen

Beskrivningar av utbildningarna

Nedan följer en kort beskrivning av vad kurserna innehåller.
För mer information - kontakta  Mathias Kleman (studieansvarig i regionen) på tel: 010-601 14 58 eller Kent Sedin (verksamhetsområde Sörmland) på tel: 010-601 14 66.

MEDLEMSUTBILDNING
Medlemsutbildningen vänder sig till alla medlemmar! Alla medlemmar bör gå denna utbildning. Utbildningen ska svara på vad det fackliga medlemsskapet innebär, hur problem som dyker upp på arbetsplatsen ska hanteras, och hur man söker hjälp för att klara mer komplicerade frågor.
Kunskapsmål:
Ge deltagarna grundläggande kunskaper om fackets mål lokalt och centralt, och hur vi arbetar. Deltagarna ska även känna till fackets roll på arbetsmarknaden och i samhället.
Förändringsmål:
Att öka deltagarnas möjlighet till delaktighet i facket och i arbetet för ett mer rättvist samhälle.

Följande ämnen behandlas
* Arbetarrörelsen i nutidshistorien
* Lön och förhandling
* Försäkringar
* Vår ålderspension
* Fackföreningsrörelsen och idéerna
* Fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati
* Arbetsmarknaden
* Lag och avtal
* Facket i Sverige och världen
* Utbildningsvägar
Utbildningen omfattar 3 dagar och genomförs tvärfackligt via ABF.

PÅFARTEN
Utbildningen vänder sig till alla medlemmar samt eventuella medlemmar. Varför ska man vara med i facket? Vad står föreningen för? Vilken roll har föreningen på arbetsmarknaden? Varför är du medlem i föreningen?
Frågorna och funderingarna kan bli många och vi vill därför i denna dagsutbildning berätta och ge svar på frågorna.

LILLA LAGBASUTBILDNINGEN TBM
Riktar sig främst till den "blivande" lagbasen, men också till alla som vill sätta sig in i lagbasens roll. Utbildningen bygger på delar av materialet till Lagbasutbildningen. En stor del av utbildningen ägnas åt lönehantering.
Utbildningen omfattar fyra träffar på sammanlagt 9 timmar.

 
Funktionsinriktade utbildningar för MB, SO och FFV 
(Medbestämmandeledamöter, Skyddsombud och Fackliga Förtroendevalda) Ekonomi: Facklig förtroendemannautbildning och arbetsmiljöutbildning genomförs med stöd av Lagen om facklig förtroendeman och överenskommelse i avtal, vilket innebär bibehållen lön för förtroendevalda under utbildningstid.

INTRODUKTION FÖR MB 
Introduktionen är inriktad till nyvalda MB-ledamöter för genomgång av uppdragets omfattning och utbildning för uppdraget.

FÖRTROENDEVALD I BYGGNADS
Byggnads nya grundutbildning för förtroendevalda medlemmar. 
Första utbildningssteget omfattar 4 dagars utbildning. 

MB-UTVECKLING, steg 1-3
Ny vidareutbildning för MB-ledamöter. Ersätter Bygg på din trygghet.
Syftet med utbildningen är att öka förtroendemännens kunskaper, så att det kan påverka anställningsskydd och personalpolitik. Deltagarna ska efter utbildningen ha kunskap om regler för anställningar, turordning, in- och utlåning av arbetskraft, vad som gäller när anställningen upphör samt praktiskt kunna förbereda och genomföra förhandlingar om personalfrågor.
Utbildningen är avsedd för förtroendemän som är ledamöter eller suppleanter i MB-grupp eller kontaktombud för medbestämmande. 

TBM LAGBASUTBILDNING
Lagbasutbildningen är inriktad på lönehantering, prestationslön i olika former, ackordsunderlag och prislistor.
Lagbasutbildningen omfattar 40 timmar, (3+2 dagar).

VVS ACKORDSTAGARUTBILDNING
VVS Lagbasutbildningen är inriktad på lönehantering, prestationslön i olika former, ackordsunderlag och prislistor inom VVS.
Lagbasutbildningen omfattar 16 timmar.

Arbetsmiljöutbildningar:
Genomförs i samarbete med Byggföretagen.

STARTKURS (BAM) - 3 dagar + PREVENTION 1 dag
(År 1) Grundutbildning i arbetsmiljö för skyddsombud och arbetsledare. Efter dessa 4 dagar ska deltagarna praktiskt kunna bedriva förebyggande ergonomiarbete samt bedriva hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. 

SAMVERKAN OCH FÖRÄNDRINGSARBETE - 2 dagar
(År 2) Påbyggnadsutbildning. Deltagarna lär sig metodik för förändringsarbete och lär sig skapa samverkanprocesser.

VANLIGASTE FÖRESKRIFTERNA - 1 dag
(År 2) Påbyggnadsutbildning. Utbildningen går igenom yrkesspecifika arebtsmiljöfrågor samt lär deltagarna att översiktligt känna till innehållet i de viktigaste föreskrifterna.

PREVENTION 2 - 1 dag
(År 4) Utbildningen ger kunskaper i att praktiskt kunna bedriva förebyggnade ergonomiarbete samt bedriva hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

SKYDDSOMBUDETSUTBILDNING.
Steg 1 och 2 år 1. Steg 3 och 4 år 2.

Uppdaterad: