Beskrivningar av utbildningarna

Nedan följer en kort beskrivning av vad kurserna innehåller.


För mer information - kontakta  Mathias Kleman (studieansvarig i regionen) på tel: 010-601 14 58 eller Kent Sedin (verksamhetsområde Södermanland) på tel: 010-601 14 66.

Medlemsutbildning

Medlemsutbildningen vänder sig till alla medlemmar! Alla medlemmar bör gå denna utbildning. Utbildningen ska svara på vad det fackliga medlemsskapet innebär, hur problem som dyker upp på arbetsplatsen ska hanteras, och hur man söker hjälp för att klara mer komplicerade frågor.
Kunskapsmål:
Ge deltagarna grundläggande kunskaper om fackets mål lokalt och centralt, och hur vi arbetar. Deltagarna ska även känna till fackets roll på arbetsmarknaden och i samhället.
Förändringsmål:
Att öka deltagarnas möjlighet till delaktighet i facket och i arbetet för ett mer rättvist samhälle.

Följande ämnen behandlas

  • Arbetarrörelsen i nutidshistorien
  • Lön och förhandling
  • Försäkringar
  • Vår ålderspension
  • Fackföreningsrörelsen och idéerna
  • Fackets verksamhet, möten och mötesdemokrati
  • Arbetsmarknaden
  • Lag och avtal
  • Facket i Sverige och världen
  • Utbildningsvägar

Utbildningen omfattar 3 dagar och genomförs tvärfackligt via ABF.

Påfarten

Utbildningen vänder sig till alla medlemmar samt eventuella medlemmar. Varför ska man vara med i facket?
Vad står föreningen för?
Vilken roll har föreningen på arbetsmarknaden?
Varför är du medlem i föreningen?
Frågorna och funderingarna kan bli många och vi vill därför i denna dagsutbildning berätta och ge svar på frågorna.

Lilla lagbasutbildningen, TBM

Riktar sig främst till den "blivande" lagbasen, men också till alla som vill sätta sig in i lagbasens roll. Utbildningen bygger på delar av materialet till Lagbasutbildningen. En stor del av utbildningen ägnas åt lönehantering.
Utbildningen omfattar fyra träffar på sammanlagt 9 timmar.

 
Funktionsinriktade utbildningar för MB, SO och FFV

(Medbestämmandeledamöter, Skyddsombud och Fackliga Förtroendevalda) Ekonomi: Facklig förtroendemannautbildning och arbetsmiljöutbildning genomförs med stöd av Lagen om facklig förtroendeman och överenskommelse i avtal, vilket innebär bibehållen lön för förtroendevalda under utbildningstid.

Introduktion för MB

Introduktionen är inriktad till nyvalda MB-ledamöter för genomgång av uppdragets omfattning och utbildning för uppdraget.

Förtroendevald i Byggnads

Byggnads nya grundutbildning för förtroendevalda medlemmar. 
Första utbildningssteget omfattar 4 dagars utbildning. 

MB-utbildning, steg 1-3

Vidareutbildning för MB-ledamöter. Med utbildningen är att öka förtroendemännens kunskaper, så att det kan påverka anställningsskydd och personalpolitik. Deltagarna ska efter utbildningen ha kunskap om regler för anställningar, turordning, in- och utlåning av arbetskraft, vad som gäller när anställningen upphör samt praktiskt kunna förbereda och genomföra förhandlingar om personalfrågor.
Utbildningen är avsedd för förtroendemän som är ledamöter eller suppleanter i MB-grupp eller kontaktombud för medbestämmande. 
Utbildningen omfattar 4+4+3 dagar.

TBM lagbasutbildning

Lagbasutbildningen är inriktad på lönehantering, prestationslön i olika former, ackordsunderlag och prislistor.
Utbildningen omfattar 3+2 dagar.

VVS ackordstagarutbildning

VVS Lagbasutbildningen är inriktad på lönehantering, prestationslön i olika former, ackordsunderlag och prislistor inom VVS.
Lagbasutbildningen omfattar 2 dagar.

Arbetsmiljöutbildningar

Genomförs i samarbete med Byggföretagen förutom Skyddsombudsutbilning steg 1-4 som sker i regionens regi.

Startkurs (BAM), 3 dagar + Prevention, 1 dag

(År 1) Grundutbildning i arbetsmiljö för skyddsombud och arbetsledare. Efter dessa 4 dagar ska deltagarna praktiskt kunna bedriva förebyggande ergonomiarbete samt bedriva hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. 

Samverkan och förändringsarbete, 2 dagar

(År 2) Påbyggnadsutbildning. Deltagarna lär sig metodik för förändringsarbete och lär sig skapa samverkanprocesser.

Vanligaste föreskrifterna, 1 dag

(År 2) Påbyggnadsutbildning. Utbildningen går igenom yrkesspecifika arebtsmiljöfrågor samt lär deltagarna att översiktligt känna till innehållet i de viktigaste föreskrifterna.

Prevention 2, 1 dag

(År 4) Utbildningen ger kunskaper i att praktiskt kunna bedriva förebyggnade ergonomiarbete samt bedriva hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Skyddsombudsutbildning, 1 dag/steg

Målet med denna utbildning är bl.a. att deltagarna ska kunna redogöra för skyddsombudets roll, ansvar, uppdrag och vilka hen representerar. Även att kunna redogöra för vilka regler, lagstöd och avtal som är skyddsombudets uppdrag och hur dessa tillämpas.
Deltagarna ska efter dag 4 känna sig tryggare i rehabiliteringsarbetet och i sin roll som skyddsombud.
(År 1) Steg 1 och 2.
(År 2) Steg 3 och 4.

Uppdaterad: