Byggnads Mälardalen

Regionsfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Mälardalens högst beslutande organ.

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt ledamöter som utses av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs varje år på fullmäktiges årsmöte.

I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan t ex vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar i kollektivavtal eller Byggnads stadgar som ska skickas till förbundskontoret.

GÄLLER FROM 2020: Då du kommer få kallelse via sms, är det viktigt att du loggar in dig på Mina sidor och håller ditt mobilnummer uppdaterat! Glöm inte bort att söka ledigt från din arbetsgivare minst 14 dagar innan mötet.

Handlingar och anmälan kommer att finnas under aktuellt möte. Vill du ha pappershandlingar är du välkommen in till något av våra kontor!

Regionsfullmäktigemöten 2021:

Lördagen den 20 mars.
Torsdagen den 25 november.

Regionfullmäktiges sammanträden kan även i år på grund av risken för smittspridning att hållas lokalt genom digital uppkoppling.

 

 

 

Uppdaterad: