Regionsfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Mälardalens högst beslutande organ.

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt ledamöter som utses av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs varje år på fullmäktiges årsmöte.

I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan t ex vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar i kollektivavtal eller Byggnads stadgar som ska skickas till förbundskontoret.

GÄLLER FROM 2020 

Då du kommer få kallelse via sms, är det viktigt att du loggar in dig på Mina sidor och håller ditt mobilnummer uppdaterat! Glöm inte bort att söka ledigt från din arbetsgivare minst 14 dagar innan mötet.

Handlingar och anmälan kommer att finnas under aktuellt möte. 

Regionsfullmäktigemöten 2022

Lördagen den 26 mars - årsmöte.
Tid:
Kl 09:00. Kaffe och macka kommer att finnas från kl 08:30.
Plats:
Byggfackets Hus, Stallängsgatan 17A i Uppsala.

Meddela om du kommer eller inte här!

Handlingar:
Dagordning 220326
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Förslag till arvoden 2022
Uttalande

Onsdagen den 30 november - budgetmöte.
Tid: Kl 13:00-16:00.
Plats: Ej fastställt ännu.

 

 

 

Uppdaterad: