Byggnads Mälardalen

Regionsfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Mälardalens högst beslutande organ.

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt ledamöter som utses av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs varje år på fullmäktiges årsmöte.

I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan t ex vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar i kollektivavtal eller Byggnads stadgar som ska skickas till förbundskontoret.

GÄLLER FROM 2020: Då du kommer få kallelse via sms, är det viktigt att du loggar in dig på Mina sidor och håller ditt mobilnummer uppdaterat! Glöm inte bort att söka ledigt från din arbetsgivare minst 14 dagar innan mötet.

Handlingar och anmälan kommer att finnas under aktuellt möte. Vill du ha pappershandlingar är du välkommen in till något av våra kontor!

Regionsfullmäktigemöten 2020:

Regionfullmäktiges budgetsammanträde kommer på grund av risken för smittspridning att hållas lokalt genom digital uppkoppling.
Vi kommer inom kort att informera här om plats för alla kretsars möten.

Vi vill genomföra regionfullmäktiges sammanträde på ett säkert sätt för våra fullmäktigeledamöter.

Tid:                Torsdag 26 november 2020. Klockan 13:00

Plats:             Video möte från egen lokal

Kretsar som bokat egna lokaler:

KFV:
Krets KFV kommer att ha sitt regionsfullmäktige på Best Western Hotel Statt i Katrineholm. (Mötet startar kl 13:00.)
Kolbäcksdalen: 
Krets Kolbäcksådalen kommer att ha sitt regions fullmäktige på Åsby konferens och hotell (gamla Brukshotellet) i Hallstahammar. (Mötet startar kl 13:00.)

Frågor som ska behandlas:

Budget 2021
Målplan
Avtalsrörelsen
Övriga aktuella  frågor


Regionen står för förlorad arbetsinkomst och ersättning för resor.

Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga digitalt.

Uppdaterad: