Byggnads Mälardalen

Ekonomi och utbildning

Beloppen avser 2018.

Medlemmar som deltar i kurser måndag - fredag som ej är funktionsinriktade (allmänfackliga).
Stipendium skattefritt (för medlemmar utan uppdrag) 110 kr/tim
Utbildningsarvode (för medlemmar med uppdrag) 181 kr/tim

Förtroendevalda som deltar i regionens kurs och som är funktionsriktad utbildning, där inte ersättning från arbetsgivare utgår, ersätts med arvode (255 kr/tim from 180701) om utbildningen är rekommenderad av styrelsen. Reseersättning till och från kurs: 18,50 kr/mil.

För mer information:  ABF  tel: 018-18 47 00 (Uppsala) 
eller regionen på tel: 010-601 10 04.

Uppdaterad: