Ekonomi och utbildning

Beloppen avser 2020.

Medlemmar som deltar i kurser måndag - fredag som ej är funktionsinriktade (allmänfackliga - t.ex. Påfarten).
Utbildningsarvode 193 kr/tim.

Förtroendevalda som deltar i regionens kurs och som är funktionsriktad utbildning, där inte ersättning från arbetsgivare utgår, ersätts med arvode (266 kr/tim fr.o.m 200701) om utbildningen är rekommenderad av styrelsen. Reseersättning till och från kurs: 18,50 kr/mil.

För mer information:  ABF  tel: 018-18 47 00 (Uppsala) 
eller regionen på tel: 010-601 10 04.

Granskad: