Principöverenskommelse träffad mellan Byggnads regioner och NCC

Byggnads regioner och NCC har träffat en principöverenskommelse gällande lönemodeller.

För att överenskommelsen ska bli giltig måste den antas av Byggnads samtliga elva regioner.

Publicerad:

Om den antas kommer den att tillämpas på NCC:s arbetsplatser över 900 timmar i hela landet .

Mer information om innehållet och tillämpningen kommer om och när avtalet har undertecknats av samtliga regioner och NCC.

Uppdaterad: