Medlemsavgiften

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst. Avgiften består av två delar: en avgift till förbundet och en avgift till din region. Om du är medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit.

Kampanj: Medlemsavgift på 100 kr

Just nu kan du bli medlem för bara 100 kronor i månaden under de tre första månaderna efter de tre månaderna gäller nedanstående medlemsavgift.

Medlemsavgift

Avgiftsklass Timlön* Löneintervall
(kr/mån)
Medlemsavgift Totalt
(med a-kassa)
1 208– 36 000– 614 751
2 153–207 26 600–35 999 550 687
3 138–152 24 000–26 599 503 640
4 125–137 21 800–23 999 458 595
5 57–124 9 900–21 799 275 412
6 0–56 0–9 899 56 193
7 Avgiftsbefriade (gymnasieelever, vuxenelever, viss militärtjänstgöring)

* Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 timmar per månad.

A-kasseavgiften

Avgiften till a-kassan är 137 kronor för dig som är med i Byggnads.

Ändra din inkomstuppgift

Kom ihåg att ändra din inkomstuppgift till Byggnads om du får ändrad inkomst, blir arbetslös eller långtidssjukskriven. (Anmälan gäller från den dagen du anmäler och alltså inte bakåt i tiden.)

Rapportera in lön

Det är viktigt att du rapporterar in din lön så att du får rätt avgift. Det gör du lättast genom att logga in på Mina sidor.

Reducerad avgift

Med tanke på att medlemsavgiften är inkomstbaserad så kan du få reducerad avgift om du blir sjuk, skadad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera.

Arbetslös, föräldraledig eller sjuk

För dig som är arbetslös, föräldraledig, sjuk eller skadad beror din medlemsavgift på hur mycket du får i ersättning och vilken region du tillhör.

Pension

Du som går i pension betalar endast grundavgiften på 56 kronor i månaden. Då ingår vissa försäkringar och medlemstidningen.

Student

Du som studerar på heltid enligt en fastställd kursplan betalar endast grundavgiften på 56 kronor i månaden. Studierna måste omfatta minst en termin. För medlemskap i a-kassan ska även a-kasseavgiften betalas. Du som är gymnasiestudent är avgiftsbefriad och kan bli medlem från andra året.

Frågor?

Är det något du undrar över gällande din medlemsavgiften så kan du alltid kontakta din region eller medlemscentret så hjälper vi dig.

Uppdaterad: