Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare anslutna till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.
Anmälan skickas till den region vars geografiska upptagningsoråde den tilltänkta arbetsplatsen ligger i

Byggavtalet
Anmälan sker för arbeten som överstiger 900 timmar
Blankett Arbetsplatsanmälan   

Plåtavtalet
Anmälan sker för arbeten som överstiger 200 timmar
Blankett Arbetsplatsanmälan

För arbetsplatser i region Västerbotten , fyll i blanketten och maila den till  arbetsplats.vasterbotten@byggnads.se

Uppdaterad: