Utbildningar för dig med fackligt förtroendeuppdrag

För MB-ledamöter, fackligt förtroendevalda (FFV), skyddsombud och lagabasar.

Alla med ett fackligt fötroendeuppdrag börjar sin utbildningsplan med att gå kursen Påfarten.

Påfarten

Respektive uppdrag har en egen utbildningsplan. Har du ett fackligt förtroendeuppdrag blir du kallad till kurserna, alt hör av dig om du är intresserad av någon kurs.

Studieansvarig : Gunnar Holmlund 010-601 12 48, mailto:gunnar.holmlund@byggnads.se                                                                       Studieadministratör: Carina Lundmark 010-601 12 43 carina.lundmark@byggnads.se

Uppdaterad: