Underentreprenörer

När företag som tecknat kollektivavtal med Byggnads ska anlita en underentreprenör måste anmälan till Byggnads alltid göras i god tid innan arbetet startar.

Underentreprenörer och bemanningsföretag som anlitas för första gången ska kontrolleras av beställaren. 

Beställaren är bara skyldig att kontrollera underentreprenörer de avser anlita verksamma under samma avtalsområde som de själva. Ett plåtföretag är alltså enbart skyldiga att kontrollera andra plåtföretag, etc. (undantaget från detta är byggföretag, vars ansvar också innefattar kontroll av underentreprenörer verksamma under entreprenadmaskinavtalet).

Beställaren är dock inte skyldig att kontrollera företag som är medlem i en arbetsgivarorganisation, såsom exempelvis Glasbranschföreningen.

När ni avser anlita en underentreprenör för första gången fyller ni som beställare i avsedd blankett (som ni finner längst ned på sidan) tillsammans med avsedd underentreprenör och mailar en kopia till
vasterbotten@byggnads.se

Observera: du ska skicka din blankett till den region du som beställare har ditt hängavtal med, alternativt har centralt avtal men huvudsaklig verksamhet inom. Det spelar alltså ingen roll var arbetet kommer utföras eller vilken region underentreprenören tillhör, i och med att det är du som beställare som ansvarar för att kontrollera underentreprenören och meddela din region via blanketten.

Denna sida gäller alltså för beställare i region Västerbotten

Blankett för anmälan av underentreprenör:

Beställare är ett bygg- eller maskinföretag :

UE2021

Beställare är ett VVS-, Plåt-, eller glasföretag :

UE95

Uppdaterad: