För dig som är gymnasiemedlem som tagit studenten

Om du skrivit in dig som medlem när du gick i skolan så var du då frimedlem i Byggnads. Efter examen måste du börja betala en medlemsavgift för att fortsätta vara medlem i facket.

Om du har ett jobb                                                                                          Medlemsavgiftens storlek styrs av hur mycket du tjänar. Om din lön förändras är det viktigt att du kontaktar oss för att få rätt avgift.
Byggnads Västerbotten medlemsavgifter       alt  Tel 010-601 10 10  

Spara alltid dina lönespecifikationer. Varje gång din lön betalas ut får du en lönespecifikation av din arbetsgivare. Det är viktigt att du sparar dessa, för visar det sig att din arbetsgivare fuskar med skatten eller annat kan lönespecifikationen vara det enda beviset du har.         
             

Om du är arbetslös
Saknar du arbete kan du vara frimedlem till och med 31 december om du kontaktat oss. För att fortsätta vara medlem efter det måste du börja betala en medlemsavgift. Det är viktigt att du kontaktar Byggnads för att få rätt medlemsavgift. Avgiften för arbetslösa är lägre än för de som har ett jobb.

Kontakta oss 
Avgift, rapportering av lön, adressändring, få hjälp av ombudsman, in- och utträden med mera:                                                               

vasterbotten@byggnads.se
tel  010-601 10 10

Bli medlem i a-kassan     
Du blir inte automatiskt medlem i a-kassan när du går med i ett fackförbund. Har du fått ett jobb bör du därför ansöka om att bli medlem i Byggnads a-kassa. För att få en inkomstbaserad arbetslöshetsersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i minst tolv månader. Därför är det viktigt att gå med i a-kassan så snabbt som möjligt. Är du fortfarande arbetslös så väntar du med att gå med i a-kassan tills den dagen som du börjar jobba.  

Bli medlem enkelt på hemsidan:
www.byggnadsakassa.se/medlem/bli-medlem/                                 
E-post: a-kassan@byggnads.se
Tel: 010-601 18 00

Granskad: