2018

 • Budgetmöte 20181129

  Handlingarna är tillgängliga för behöriga och belagda med lösenord som skickas ut i kallelsen. Frågor angående ekonomin skall vara oss tillhanda innan den 29/11, då ekonomisystemet ligger nere 29-30/11. OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir...

 • Byggnadsbussen kommer till Västerbotten

  Under V 41 till 43 finns Byggnadsbussen i vår region, Här är turnéplanen: 8 okt Skellefteå 9 okt  Boliden 10 okt Byske 11 okt Skellefteå 12 okt  Norsjö / Robertsfors 15 okt Lycksele 16 okt Storuman 17 okt...

 • Arbetsmiljöveckan 2018

  Under vecka 43 sätter Byggnads extra fokus på arbetsmiljöfrågorna i byggbranschen. Årets tema är "Kvartsexponering och damm".   Information ang denna vecka  kommer att hållas för dig som är skyddsombud Umeå Folkets Hus , Idun  2018-10-...

 • Överenskommelse träffad mellan Byggnads samtliga regioner och NCC Sverige AB om en företagsanpassad löneöverenskommelse

  Nu har den slutliga överenskommelsen träffats mellan Byggnads samtliga regioner och NCC Sverige AB om en företagsanpassad löneöverenskommelse. Överenskommelsen ska tillämpas på NCC Sverige ABs samtliga arbetsplatser där någon av Byggnads regioner är...

 • Ferielöner 2018-2019

  Byggavtalet Gäller fr o m läsårets slut 2018 t o m läsårets slut 2019Elev som genomgått andra året på gymnasiet       97 kr/timElev som genomgått första året på gymnasiet       88 kr/timÖvri...

 • Nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Byggnads. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi därför förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs gärna mer här: https://www.byggnads...

 • Principöverenskommelse träffad mellan Byggnads regioner och NCC

  Byggnads regioner och NCC har träffat en principöverenskommelse gällande lönemodeller. För att överenskommelsen ska bli giltig så måste den antas av Byggnads samtliga 11 regioner. Om den antas kommer den att tillämpas på NCCs arbetsplatser i hela lan...

 • Hallå där Robin Nathanaelsson!

  Du har projektanställts i region Västerbotten för att utveckla fackligt förtroendevalda, och därmed också stärka vårt organiseringsarbete. Vad innebär det? – Det betyder att anordna träffar för våra förtroendevalda, hålla utvecklingssamtal med MB-gru...

 • Byggsemestern 2018

  Västerbottens län förläggs byggsemestern med 4 veckor i en följd inom tidsperioden 9 Juli - 3Augusti 2018, dvs veckorna 28-31. Semestern är enligt lag 25 semesterdagar. Resterande semesterledighet förläggs efter samråd mellan arbetsgivare och arbetst...

 • Årsmöte Regionsfullmäktige 2018

  Handlingarna är tillgängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till dom