Avtal

Avtal

Innan du börjar arbeta åt en ny arbetsgivare ska du kontrollera att arbetsgivaren har tecknat avtal med Byggnads. Din avdelning kan ge besked. Kollektivavtalet är din garanti för lön och andra arbetsvillkor.

 

Om arbetsgivaren är avtalsbunden gäller också avtalsförsäkringarna för dig.
Acceptera inte ett jobb hos en arbetsgivare utan avtal!  

Kollektivavtal

Byggnads organiserar alla yrkesgrupper inom byggnad och anläggning samt dem som omfattas av VVS-, kyl-, isolerings-, entreprenadmaskin-, plåt- och glasavtalen. Jobba aldrig utan avtal
Genom ditt medlemskap i Byggnads har du rätt till rättshjälp vid bevakning av försäkrings-, löne- och anställningsvillkor. Men om arbetsgivaren saknar kollektivavtal har Byggnads små möjligheter att hjälpa dig, fastän du är medlem. Därför ska du aldrig ta ett arbete hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Genom att du är medlem i Byggnads och arbetar under giltigt kollektivavtal garanteras din trygghet.

Vi får ofta höra hur viktigt det är att kontrollera att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. Men varför är det så viktigt, räcker det inte med att vara med i facket?

Kollektivavtalet har kommit till i förhandlingar mellan Byggnads och arbetsgivarna. Arbetar du hos en arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal mister du också alla de rättigheter som garanteras av kollektivavtalet.

Lagstadgad trygghet
En del av dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen regleras i lag, till exempel i Lagen om anställningsskydd (LAS). Lagarna har inte varit lätta att få igenom, utan är resultatet av många års fackligt arbete och påtryckningar på lagstiftarna.

Den gällande arbetsrätten är inte heller garanterad för all framtid utan ifrågasätts allt mer från arbetsgivarsidan, påhejad av politiska partier på högerkanten. Därför krävs det fortsatt hårt arbete för att försvara det vi har uppnått och som många idag betraktar som självklart.

Avtalad trygghet
Det mesta av det som rör ditt anställningsförhållanden finns i kollektivavtalet. Att arbetsgivaren har skrivit på kollektivavtalet är en garanti för att du får rätt lön, semesterersättning, övertidsersättning, sjuklön, försäkringsskydd, avtalpension, kan ta rast när du ska, och så vidare.

Saknas kollektivavtal kan det stå dig dyrt
Om du arbetar hos ett företag utan kollektivavtal, så avsäger du dig i praktiken alla rättigheter som kollektivavtalet ger. Kollektivavtalet handlar inte bara om lön. Byggnads avtalsförsäkringar och Avtalpension SAF-LO till exempel gäller inte för medlemmar som arbetar utan kollektivavtal. Har du otur kan du alltså förlora en hel del pengar på att arbeta i ett företag utan kollektivavtal.

Du kanske har individuella överenskommelser istället, men om du och arbetsgivaren inte är överens om hur de ska tolkas kan du känna dig rätt liten. Kollektivavtalen utgår från förutsättningar i varje bransch och reglerar både lön, anställningsförhållanden och arbetsmiljöfrågor. Har arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal kan inte Byggnads förhandla för dig utifrån avtalet, även om du är medlem. Då gäller endast lagstiftningen.
 

Uppdaterad: