Förstagångsanmälan UE 95

Förstagångsanmälan gällande underentreprenörer och bemanningsföretag regleras i Byggavtalets bilaga D, 38-40 §§ Branschöverenskommelse.

Arbetsgivaren ska kontrollera att underentreprenör och bemanningsföretag som anlitas uppfyller de villkor som anges i Byggavtalet bilaga D,  4.1.

Blankett för anmälan av UE enligt MBL (Medbestämmandelagen) 38-40 §§:
UE-anmalan-mbl-38-digital

Uppdaterad:
Sidansvarig: Hermine Schimann