Anmälan av ny arbetsplats

Arbetsgivare ska snarast, dock senast i samband med arbetets påbörjan, skriftligen anmäla ny arbetsplats.

Arbetslaget förhandlar lön direkt med arbetsgivaren vid arbeten som beräknas uppgå till högst 2 500 timmar (tidigare 900 timmar). För företag med hängavtal är regionen part från 900 timmar.

Anmälan i avstämningsverktyget

Arbetsplatsanmälangörs i det gemensamma avstämningsverktyget. Är arbetsgivaren medlemmar i Byggföretagen ska de vända sig till dem och hänvisa till ”GRÖNT CIRKULÄR nr 5-2018”.

Har arbetsgivaren hängavtal med Byggnads Örebro-Värmland kontaktar de med en förfrågan kring avstämningsverktyget till regionen på e-postadress orebro-varmland@byggnads.se

Arbetgivaren lämnar då följande uppgifter:

  • Företagets organisationsnummer, företagets namn och e-post till företaget.
  • Användarens namn, användarens mobilnummer och användarens
    e-postadress.

Vissa arbeten ska inte anmälas via avstämningsverktyget utan blankett om anmälan skickas då till arbetsplats.orebro-varmland@byggnads.se

Uppdaterad:
Sidansvarig: Hermine Schimann