Byggnads Örebro Värmland

Vi beslutar i region Örebro-Värmland

Regionfullmäktige samt regionsstyrelsen Örebro-Värmland.

Byggnads regionfullmäktige i Örebro-Värmland, bestående av 101 st byggnadsarbetare som valts av våra 24 medlemskretsar i regionen, beslutar om avgifter, ekonomi och målplan mm.

Regionstyrelsen ser därefter till att Byggnads verksamhet fungerar i Örebro och Värmland som regionfullmäktige beslutat om.

Vi som sitter i regionssstyrelsen:

Ordinarie ledamöter:


Kenneth Svärd, ordförande, Kumla

Jan Olsson, vice ordflrande, Karlstad

Thomas Andersson, avtalansvarig, Kristinehamn

Tomas Pettersson, ekonomiansvarig, Hagfors

Mikael Olsson, Kristinehamn

Niklas Jonsson, Östansjö

Björn Grönqvist, Kumla

Kjell Krantz, Örebro

Patrik Hjelm, Karlstad

Hans Åkesson, Karlskoga

Jari Viitakangas, Karlskoga

Tony Bergqvist, Hjortkvarn

Suppleanter:


Viktor Teerikoski, Örebro

Simon Brodin, Karlstad

Peter Janson, Karlstad

Jon Maalsnes, Väse

Matti Hänninen, Sunnemo

Sören Bergquist, Ekshärad

Göran Forsberg, Karlskoga

Victor Johansson, Kumla

Dan Boström, Karlstad

Anders Svensson, Kil

 

 

Uppdaterad: