Byggnads Örebro Värmland

Aktuellt

 • Viktigt inför avtalsrörelsen!

  Som ni vet är avtalsförhandlingarna på gång och vi ser att det kommer att bli tuffa förhandlingar.  Det är dags för oss som är medlemmar och förtroendevalda i Byggnads att prata med våra jobba...

 • Gratis utbildning hos ABF

  Nu kan du vidareutbilda dig gratis hos ABF. Målgruppen är framför allt anställda som har permitterats eller sagts upp på grund av Corona-pandemin.  Det kan till exempel handla om att förkovra dig i ämnen som...

 • Ändrade besöksrutiner hos Byggnads Örebro-Värmland

  Byggnads Örebro-Värmlands kontor i Örebro och Karlstad tar tillsvidare inte emot spontanbesök på grund av Corona och smittorisken. Besök ska därför bokas i förväg. Telefon- och e-postuppgifter t...

 • Information om AFA Försäkringar vid korttidsarbete

  Hur AFA Försäkringarna gäller för privat sektor i samband med korttidsarbete (s.k. korttidspermittering).  

 • Uppsägning vid arbetsbrist

  I pdf-filen nedan finner du foldern "Det här gäller vid arbetsbrist".  I den finns information om vad som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

 • Arbetsgivarinformation om korttidsarbete/korttidspermittering

  Här informerar Byggnads Örebro-Värmland om korttidsarbete/ korttidspermittering för de företag som är verksamma inom Örebro-Värmlandsregionerna.

 • Frågor och svar om Corona

  Vad händer om arbetsgivaren skickar hem mig trots att jag är frisk för att jag har varit i kontakt med någon som fått Corona?Arbetsgivaren kan skicka hem dig men arbetsgivaren ska betala full lön. Om jag får symp...

 • Ingen ska dö på jobbet!

  Den 30 januari manifesterade LO-distriktet i Örebro och Värmlands Regionala ungkommitté på Stortorget i Örebro under parollen "Ingen ska dö på jobbet!".

 • Pressmeddelande angående löneöverenskommelse med Peab Sverige AB

  Ny lönemodell med målet att minska olyckor Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Båda parter tycker att det är viktigt att fokuse...

Uppdaterad: