Byggnads Örebro Värmland

Aktuellt

  • Ingen ska dö på jobbet!

    Den 30 januari manifesterade LO-distriktet i Örebro och Värmlands Regionala ungkommitté på Stortorget i Örebro under parollen "Ingen ska dö på jobbet!".

  • Nomineringar inför årsmöte 2020

    Nu är det dags att nominera till Byggnads Örebro-Värmlands regionstyrelse samt sidoorganisationer. För nomineringar till kretsposter vänligen kontakta respektive kretsordförande.

  • Pressmeddelande angående löneöverenskommelse med Peab Sverige AB

    Ny lönemodell med målet att minska olyckor Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Båda parter tycker att det är viktigt att fokuse...

Uppdaterad: