Medlem

Som medlem får du förhandlingshjälp, hjälp att bevaka avtal, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Medlems-, hem- och avtalsförsäkringarna är andra exempel på förmåner.

Rätt till inträde har alla som är anställda inom förbundets verksamhetsområde.
Elever på gymnasiets byggprogram, som utbildar sig för arbete inom Byggnads verksamhetsområden, kan beviljas inträde i förbundet från och med årskurs två. Elever är avgiftsbefriade till och med december det år skolan avslutas. Som elev får du ta del av Byggnads medlemsförmåner, försäkringar och annat, däremot beviljas inte inträde i a-kassan. Om du sommarjobbar mellan andra och tredje året, och därmed uppfyller kravet för inträde i a-kassan, betalar du halv avgift plus a-kasseavgift. När du återgår till skolan är du åter avgiftsbefriad från förbunds- och avdelningsavgiften men fortsätter att betala a-kasseavgift.

Skriftlig ansökan om inträde ska lämnas till den avdelning där man har sin arbetsplats eller bostad. Frågan om inträde prövas och avgörs av avdelningsstyrelsen. Om ansökan bifalls gäller medlemskapet från första dagen i den månad då ansökan kom in. Vi vill ha dig som medlem och du behöver oss!

Inträdesansökan

Granskad: