Arbetsgivare

Att teckna kollektivavtal.

Bli medlem i din arbetsgivarorganisation

Teckna avtal kan ske genom en ansökan om medlemskap i den arbetsgivareorganisation som företräder den bransch inom vilket företaget verkar.

Medlemskapet i arbetsgivareorganisationen ger företagaren tillgång till rådgivning och förhandlingshjälp.

Eller teckna hängavtal med Byggnads

Alternativt tecknas ett hängavtal med Byggnads lokala region.
Som hängavtalsbunden företagare erbjuds företaget rådgivning och information om kollektivavtalets regler och gällande arbetsmarknadslagar i syfte att förebygga meningsskiljaktigheter.

Vid tillfället för avtalsteckningen sker en genomgång av kollektivavtalets innehåll och regler i stora drag och ett USB-minne innehållande viktig information överlämnas som bra vägledning om eventuella frågor uppstår.

Många nystartade mindre och medelstora företag börjar med att teckna ett hängavtal med Byggnads och ansöker så snart verksamheten blivit mer omfattande om ett medlemskap i en arbetsgivareorganisation.

Avtalsteckning
Handläggning startar när kompletta handlingar är skickade till Byggnads Örebro-Värmland på
e-postadress orebro-varmland@byggnads.se.
Handläggningstid är två till fyra veckor.

Avtal tecknas enskilt mellan företaget och Byggnads avtalstecknare. Alla avtal tecknas i Byggnads lokaler i Karlstad eller Örebro.

Vad behöver du bidra med?

Vilka handlingar som behövs vid avtalsteckning beror på var företaget är ifrån.

Följande handlingar ska lämnas till Byggnads Örebro-Värmland innan datum för avtalsteckning fastställs:

Dokumentationskrav
1. Ämnesraden på mejlet ska innehålla företagets fullständiga namn, organisationsnummer/skattenummer samt D-U-N-S-nummer.
2. Registreringsbevis från Bolagsverket. Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
3. Företaget ska ha registrerat verklig huvudman hos Bolagsverket.
4. Företaget ska visa upp att avtal som är tecknat med ID06 inklusive ID06 Bolagsdeklaration och Mitt ID06 samt antal utfärdade ID06-kort.
5. Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk F-skatt, beslut om registrering för arbetsgivaravgifter samt beslut om momsregistrering.
6. Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
7. Uppgifter om din beställare: Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, samt kopia på entreprenadkontraktet.
OBS! Om entreprenadkontrakt saknas ska en utförlig beskrivning på vad för arbete och av vilken beställare arbetet ska utföras hos översändas från din beställare tillsammans med kontaktuppgifter till beställaren.
8. Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde. Vid avtalsteckningen kan regionen kräva att samtliga anställda som omfattas av avtalet ska medverka.
9. Om företaget redan har Foraförsäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har Foraförsäkringar så tecknas detta i samband med att hängavtalet skrivs. Företaget ska fylla i länkad blankett. Det är obligatoriskt med Foraförsäkring för alla som tecknar kollektivavtal.
10. Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy. Ett undertecknat avtal ska skickas in.

Att tänka på
- Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit.
Observera att Byggnads inte sparar ofullständiga handlingar.
- Kopior på samtliga dokument ska insändas via mail före avtalsteckningen, kopiorna ska vara scannade i PDF format och sändas i ett gemensamt mail.
- När samtliga handlingar har inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar tid för avtalsteckning, detta sker i normalfallet inom ca 6–8 veckor.
- Vid avtalsinformationen ska firmatecknaren närvara.
- Vid avtalsteckning ska firmatecknaren närvara, regionen kan även kräva att samtliga kollektivanställda som omfattas av Byggnads avtal närvarar.
- Genomgång av avtalet sker på svenska. För det fall företagets representant inte behärskar svenska språket ska företaget ordna och bekosta auktoriserad tolk till detta möte.
- Byggnads tar ut en administrationsavgift på för närvarande 3 134 kr per år.

Datum för Avtalsteckning 2023

 

Vecka Avtalsteckning Sista datum för handlingar

Kontor

Vecka 14 20230403 20230320

Karlstad

Vecka 16 20230417 20230403

Örebro

Vecka 18 20230502 20230417

Karlstad

Vecka 20 20230515 20230502

Örebro

Vecka 22 20230529 20230515

Karlstad

Vecka 24 20230612 20230529

Örebro

Vecka 26 20230626 20230612

Karlstad

Vecka 27 20230703 20230619

Örebro

Vecka 33 20230814 20230807

Örebro

Vecka 35 20230828 20230814

Karlstad

Vecka 37 20230911 20230828

Örebro

Vecka 39 20230925 20230911

Karlstad

Vecka 41 20231009 20230925

Örebro

Vecka 43 20231023 20231009

Karlstad

Vecka 45 20231106 20231023

Örebro

Vecka 47 20231120 20231106

Karlstad

Vecka 49 20231204 20231120

Örebro

Vecka 51 20231218 20231204

Karlstad

Regional avtalstecknare i Byggnads Örebro-Värmland

Svenska avtal

Avtalstecknare regionen Örebro-Värmland

Ombudsman Avtalsområde Ort
Mattias Andersson Byggavtalet Örebro
Kenny Hermansson Byggavtalet, Glasavtalet Örebro (Region Glas)
Patrik Nyström Byggavtalet Karlstad
Leif Haraldsson Byggavtalet Karlstad
Nicklas Andersson Plåtavtalet Örebro, Karlstad
Patrik Hjelm Teknikinstallationsavtalet Örebro, Karlstad
Thomas Schultz Reserv alla avtal Region
Granskad: