Byggnads Örebro Värmland

Arbetsgivare

Att teckna kollektivavtal.

Bli medlem i din arbetsgivarorganisation

Teckna avtal kan ske genom en ansökan om medlemskap i den arbetsgivareorganisation som företräder den bransch inom vilket företaget verkar.

Medlemskapet i arbetsgivareorganisationen ger företagaren tillgång till rådgivning och förhandlingshjälp.

Eller teckna hängavtal med Byggnads

Alternativt tecknas ett hängavtal med Byggnads lokala region.
Som hängavtalsbunden företagare erbjuds företaget rådgivning och information om kollektivavtalets regler och gällande arbetsmarknadslagar i syfte att förebygga meningsskiljaktigheter.

Vid tillfället för avtalsteckningen sker en genomgång av kollektivavtalets innehåll och regler i stora drag och en pärm innehållande viktig information överlämnas som bra vägledning om eventuella frågor uppstår.

Många nystartade mindre och medelstora företag börjar med att teckna ett hängavtal med Byggnads och ansöker så snart verksamheten blivit mer omfattande om ett medlemskap i en arbetsgivareorganisation.

Observera! Coronaanpassad avtalsteckning tillsvidare

Handläggning startar när kompletta handlingar är skickade till  Byggnads Örebro-Värmland på e-postadress orebro-varmland@byggnads.se.
På grund av pandemin har vi längre handläggningstider än normalt. Handläggningstid är två till fyra veckor.

Under pågående pandemi tecknas alla avtal enskilt mellan företaget och Byggnads avtalstecknare. Alla avtal tecknas i Byggnads lokaler i Karlstad eller Örebro. Vi förhåller oss till rekommendationerna från Folkhälso-myndigheten och tecknar avtal i stora lokaler med möjlighet till att hålla avstånd men det är mycket viktigt att företaget ställer in bokat möte vid symtom.

Vad behöver du bidra med?

Vilka handlingar som behövs vid avtalsteckning beror på var företaget är ifrån.

Följande handlingar ska lämnas till Byggnads Örebro-Värmland innan datum för avtalsteckning fastställs:

  • Registreringsbevis från bolagsverket inte äldre än 12 månader.
  • F- skattsedel, registerutdrag på godkänd F-skatt, inte äldre än 12 månader, www.skatteverket.se
  • Uppgifter på dina beställare, arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras.
  • Egna entreprenader – arbetsplatsadresser och vilka arbeten som ska utföras.
  • Anställningsbekräftelser/avtal på samtliga arbetstagare.
  • Om företaget redan har Foraförsäkring - avtalsnumret ( sju siffror), annars ett färdigt ifyllt formulär med alla uppgifter och anställda.
  • Företagshälsovårdsavtal. Avtalet skall uppfylla Byggnads företagshälso-vårdspolicy.
  • Kontaktuppgifter på firmatecknare samt företaget, telefonnummer, adress, besöksadress och e-post.
  • Vi tar ut en administrationsavgift på för närvarande 2 976 kronor exklusive moms per år.

Regional avtalstecknare i Byggnads Örebro-Värmland

Svenska avtal

Avtalstecknare regionen Örebro-Värmland

Ombudsman Avtalsområde Ort
Mattias Andersson Byggavtalet Örebro
Jenny Svensson Byggavtalet, Glasavtalet Örebro
Patrik Nyström Byggavtalet Karlstad
Leif Haraldsson Byggavtalet Karlstad
Johan Csomai Plåtavtalet Örebro, Karlstad
Patrik Hjelm Teknikinstallationsavtalet Örebro, Karlstad
Thomas Schultz Backup alla avtal Örebro, Karlstad
Uppdaterad: