Stöd till hängavtalsbundna byggföretag

Här finner företag som har hängavtal med Byggnads Örebro-Värmland information gällande redovisning av lön i Bygglösen. 

Redovisning görs varje månad och gäller bara kollektivanställda som är verksamma under Byggavtalet och som arbetat under aktuell redovisningsperiod.

Följande ska inte ingå i redovisningen:

  • Ägare
  • Chef
  • Tjänsteman
  • Feriearbetare
  • Kollektivanställd som varit frånvarande under perioden.

Det går att redovisa på två sätt:

  1. Via fil kopplat till ett löneprogram som exempelvis Visma eller Hogia (fråga företaget som har löneprogrammet om de är kopplade till Bygglösen). alternativ ladda ned en Exelmall som finns tillgänglig när en loggar in i Lösen.
  2. Via webbformulär där man varje månad manuellt lägger in de uppgifter som krävs till skillnad från redovisning via fil.

Användarnamn och lösenord fås i samband med att hängavtalet tecknas. Vid frågor om Lösen eller för att få ett nytt lösenord kontakta Mikael Olsson på telefon 010-601 12 10 eller skicka e-post till mikael.olsson@byggnads.se

Redovisning via webformulär!
Vid redovisning av lön finns en enkel funktion i webbformuläret som kan hjälpa företag vid redovisning i webformuläret. Det är en möjlighet att återanvända data från formuläret vid registrering av underlag. Lathunden Sparfunktion i Lösen finns i listan nedan.

Vid frågor om lön, lönesättning eller hjälp med tolkning av kollektivavtal ringer hängavtalsbunda företag telefonnummer 010-601 10 00.

Manualer och lathundar vid redovisning av lön i Lösen:

Redovisning av lön i webbformulär

Report pay information in English

Lönegranskning via löneprogram/fil

Kommunkoder

Yrkeskoder

Fördelningstal

Sparafunktion i Lösen

Uppdaterad:
Sidansvarig: Hermine Schimann