Löner för feriearbetande elever 2017

Publicerad:

BYGG:
Elev som genomgått 2:a året på gymnasieskolan   96 kr/tim
Elev som genomgått 1:a året på gymnasieskolan   88 kr/tim
Övriga                                                                      77 kr/tim

Semesterersättning enl lag utbetalas av företaget

VVS- och Fastighetsprogrammet (el likvärdig utb) :
Elev som genomgått 2:a året                                   94 kr/tim 
Elev som genomgått 1:a året                                   84 kr/tim 
Elev från grundskolan som sökt VVS- & fastighetsprog  74 kr/tim

Semesterersättning enl lag utbetalas av företaget

 

 

Uppdaterad: