Ferielöner 2018-2019

Publicerad:

Byggavtalet
Gäller fr o m läsårets slut 2018 t o m läsårets slut 2019
Elev som genomgått andra året på gymnasiet       97 kr/tim
Elev som genomgått första året på gymnasiet       88 kr/tim
Övriga                                                                     78 kr/tim

Semseterersättning 12% , enligt lag skall utgå

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyla
Gäller 2018-06-07  -  2019-06-07
Elev som genomgått andra året på gymnasiet 97 kr/tim alt 16880 kr/mån
Elev som genomgått första året på gymnasiet 86 kr/tim alt 14960 kr/mån
Elev från grundskolan som sökt VVS och
fastighetsprogrammet                                     76 kr/tim alt 13255 kr/mån 

Semseterersättning 12% , enligt lag skall utgå


Plåtavtalet
Gäller fr o m läsårets slut 2018 t o m läsårets slut 2019
Elev som genomgått andra året på gymnasiet        104,30 kr/tim
Elev som genomgått första året på gymnasiet         88,30  kr/tim
Övriga                                                                       80,25 kr/tim

Semseterersättning 13,2% , enligt avtal skall utgå


Entreprenadmaskinavtalet  
Elev som genomgått andra året på gymnasiet        100 kr/tim
Elev som genomgått första året på gymnasiet         90 kr/tim
Övriga elever                                                            78 kr/tim

Semesterersättning 13,1% , enligt avtal skall utgå

                                                     

Uppdaterad: